Aula Global: Participants

Participants

L'opció Participants es troba en el menú horitzontal de la pantalla principal del curs. Permet visualitzar a tots els participants del curs, independentment del seu rol (estudiants, docents, suports, etc.).


Per filtrar els participants per rol, inactivitat, grup, etc., seleccionar en el desplegable la preferència que es vulgui i clicar "Aplicar filtres".


Els participants es poden filtrar per la inicial del nom o del cognom.


Per enviar un missatge a un o més participants, marcar-los i en el desplegable triar "Envia un missatge". Aquesta és una missatgeria interna de l'Aula Global.


Per afegir una nota personal sobre un participant, marcar-lo i en el desplegable triar "Afegeix una nota personal". En el desplegable "Context" es pot triar si la nota és només visible per al docent que la posa, per als altres docents de l'aula o per als docents de tots els cursos.


Per exportar les dades dels participants, marcar-los tots i en el desplegable triar el format desitjat.

 

El docent pot inscriure nous usuaris a l'aula. Cal clicar "Inscriviu usuaris".


Triar el rol que es vol que tingui el nou inscrit: professor no editor, estudiant o suport (pot editar).

Per defecte el permís d'accés comença el mateix dia de la inscripció. Es poden triar els dies de vigència del permís  o deixar sense límits, o també es pot habilitar la data i hora de la finalització del permís.