Aula Global: Qualificacions

Qualificacions : guia d'ús

Qualificacions és l’aplicació de l’Aula Global que et permet visualitzar les qualificacions inserides a cada estudiant en cada curs Moodle.

Mitjançant aquest apartat pots configurar la ponderació de les notes i realitzar càlculs per extreure la nota final del curs.

A més, tens l'opció d'exportar el llistat de notes a un full de càlcul i també l'opció inversa, a través del full de càlcul amb les notes importar aquestes al llibre de qualificacions de l'aula.

Per últim, recorda que si utilitzes el llibre de qualificacions de l'aula pots exportar les notes a PDS fent només un clic.

Com afegir notes al llibre de qualificacions

Pots accedir a les Qualificacions anant a la pestanya de Qualificacions des de la pàgina d’inici del curs

 

A continuació, es mostra el llistat d'estudiants matriculats en el curs. En cas que hagis creat activitats o elements de qualificació, hi trobaràs tantes columnes com ítems per qualificar tinguis. Per defecte, la columna Total del curs sempre apareix. Aquesta columna et permet afegir la nota final de l'assignatura.

 

El funcionament és semblant a un full de càlcul. Només hauràs de clicar a la cel·la corresponent i afegir la qualificació corresponent. Automàticament, l'aula global realitzarà el sumatori d'una mitjana simple sense ponderació. En cas que vulguis modificar aquest paràmetre contacta amb La Factoria+ on t'informarem com realitzar diferents tipus de ponderacions i càlculs en les qualificacions dels estudiants:

 

Com ocultar les qualificacions als estudiants?

Les qualificacions del curs es poden veure per defecte des del llibre de qualificacions de cada aula. Tanmateix si decideixes no fer-les visibles a l'estudiantat, pots ocultar-les de diferents maneres:

Pots ocultar tot el llibre de qualificacions:

Aquesta opció pot ser molt útil si vols que les notes es visualitzin totes a la vegada, però té l'inconvenient que potser oblidis canviar l'opció a un cop hagis avaluat l'estudiantat.

 

També pots amagar les qualificacions de manera selectiva:

 

L'única activitat de l'Aula Global que  no et permet ocultar les notes des del llibre de qualificacions és l'activitat Qüestionaris. Com fer-ho? La resposta en el següent vídeo:


 

Elements i categories o com organitzar el llibre de qualificacions

Per organitzar de manera ràpida i eficient el teu llibre de qualificacions és important que sàpigues diferenciar entre element qualificable i categoria.

Un element qualificable és qualsevol activitat o competència per la qual l’estudiantat pot ser avaluat. Per tant, són elements de qualificació:

 • Les activitats creades directament a l’aula (com una tasca o un qüestionari, etc.).
 • I els elements creats manualment des del llibre de qualificacions pensats per qualificar treballs o competències que no provenen d’una activitat dins l’aula (com per exemple: una presentació oral, la participació a classe, etc.)

Les activitats creades a l’aula les pots distingir dins del llibre de qualificacions perquè tenen la icona de l'activitat en qüestió i, perquè s’enllaçen directament a l’activitat. A més, pots posar la nota des de l’activitat i des del llibre de qualificacions. Per contra, els elements creats manualment al llibre només es poden qualificar des del llibre de qualificacions.

Així doncs, en una aula sense cap activitat creada, també pots configurar el llibre de qualificacions perquè reflecteixi el mètode d’avaluació de l’assignatura de manera transparent.

Les categories són unes “carpetes” que agrupen elements, ja siguin provinents d’activitats creades dins l’aula o d’elements creats manualment al llibre de qualificacions. Les categories serveixen perquè un conjunt d’elements de qualificació els puguis donar un valor diferent que a altres elements dins del total de la qualificació. Un bon exemple seria quan vols diferenciar en assignatures de 2 trimestres els elements de qualificació del 1r i del 2n.

 

Com importar les categories i elements del llibre de qualificacions?

És possible copiar l'estructura d'un llibre de qualificació (categories i elements qualificables) i importar-lo en una altra aula. Per poder-ho fer cal que tinguis el llibre de qualificacions buit de l'aula destí.

 

1. Des de l’Aula Global de destí (o aula on vols importar els materials), has de  prémer l’opció Reutilitzar un curs dins de l'opció Més del menú superior:

 

Reutilitzar un curs

 

2. S'obre una nova pantalla en la que has d'escollir un curs (o aula on tinguis el llibre de qualificacions que vols copiar). Escull el curs i prem Continua.

 

3. Deixa els paràmetres per defecte de la següent pantalla i clica Següent.

 

 

4. Si no vols importar cap material del curs clica l'opció Cap i després Següent al final de la pàgina:

 

5. Finalment, prem Fes la importació.

 

Tipus d'agregacions

Dins de Qualificacions, ​selecciona en el desplegable Configuració del llibre de qualificacions  per modificar el tipus d'agregació de la teva assignatura.

 

 

Cal que facis clic damunt l'enllaç Edita, ubicat al costat del nom de l'assignatura, i selecciona  l'opció Edita paràmetres. En aquesta nova pantalla tindràs la possibilitat de modificar el tipus d'agregació a aplicar:

 

 

 • Mitjana de les qualificacions: És la suma de totes les qualificacions, dividida pel nombre total de qualificacions.
 • Mitjana ponderada de les qualificacions: Es pot donar a cada element de qualificació un pes diferent, que després s'utilitzarà en el càlcul de la mitjana per modificar la importància relativa de cada element en el resultat final.
 • Mitjana ponderada simple de les qualificacions: La diferència amb la mitjana ponderada és que el pes de cada tasca es calcula automàticament respecte al valor màxim de cada tasca. Una tasca qualificada sobre 100 té un pes de 100, una tasca qualificada sobre 80 té un pes de 80 dins de l'assignatura. És l'agregació que dóna per defecte.
 • Mitjana de les qualificacions (amb crèdits extra): Aquesta opció només funciona en activitats creades en versions anteriors de Moodle. No funciona amb activitats creades amb l'Aula Global actual.
 • Mediana de les qualificacions: És el valor que ocupa la posició central quan totes les qualificacions estan ordenades de menor a major. Si la sèrie és imparell s'agafa el valor central, si la sèrie és parell realitza la mitjana dels dos valors centrals.
 • Qualificació més baixa: El total pren el valor de la qualificació més baixa obtinguda en els tasques realitzades.
 • Qualificació més alta: El total pren el valor de la qualificació més alta obtinguda en les tasques realitzades.
 • Moda de les qualificacions: La moda és la qualificació més freqüent. S'utilitza habitualment per a qualificacions no numèriques. Quan cap nota es repeteix pren la qualificació més alta.
 • Natural (Suma de les qualificacions): És la suma de totes les qualificacions inserides en l'aula.

Si encara no ho veus clar, fes un cop d'ull a aquest vídeo:

 

 

 

Com importar qualificacions des d'un full de càlcul

Les qualificacions es poden importar fàcilment des d'un full de càlcul.

1. Des de Qualificacions, en el desplegable, escull l'opció Importa.

 

 

2. Escull l'opció Enganxa des d'un full de càlcul.

 

 

3. D'altra banda, selecciona les dades del full de càlcul que vulguis importar i copia-les. És important que seleccionis també el títol de les columnes i que utilitzis els punts (i no comes) pels decimals. Plantilla Excel per afegir els decimals amb punt.

 

 

4. Després cal que enganxis la informació dins del camp Dades i clica Carrega qualificacions.

 

 

5. Es realitza una Previsualització de la importació en la que pots comprovar que les dades s'han carregat correctament.

 

 

6. En l'apartat Identifica usuari per cal que seleccionis quan diu De: el títol de la columna que identifica l'estudiant (que correspon a l'UNIS), després a A: selecciona l'opció Número ID.

 

7. Tot seguit, cal que determinis el Mapatge d'elements. Primer, el camp Usuari (que com que és un camp que no conté cap qualificació) deixa l'opció per defecte Ignora. La resta d'elements (que si que són qualificables) has de seleccionar algun dels elements de qualificació que ja tinguis creats o bé posar Nou element de qualificació. Per últim clica el botó Carrega qualificacions.

 

 

8. Finalment, si la càrrega s'ha importat correctament t'apareixerà un missatge com aquest i només cal que cliquis damunt el botó Continua.

 

 

Si encara no ho veus clar, fes un cop d'ull a aquest vídeo!

 

 

Per saber-ne més

També pots veure el Webinar sobre Qualificacions a l'Aula Global: