Aula Global: Aula Global de delegats

Guia pels estudiants delegats

Aula Global de delegats

L’Aula Global de delegats és una eina que la Universitat Pompeu Fabra ofereix als estudiants delegats perquè es comuniquin amb els seus companys. Trobaràs la teva aula de delegat en el quadre Aules d’estudiants delegats de la pàgina inicial de la teva Aula Global Nova:

 


La primera vegada que hi accedeixis, la teva aula global de delegat tindrà aquest aspecte:


Per defecte, l'aula global t’apareixerà en format setmanal i amb tres setmanes. Aquests paramètres es poden modificar, és a dir, pots escollir que es mostri per setmanes o temes i afegir-ne tants com sigui necessari. Per fer aquests canvis, consulta la guia Configuració bàsica d’una Aula Global

 

Tauler d'avisos

L'Aula Global de delegat conté el Tauler d'avisos  en la setmana o tema inicial. El tauler d'avisos és l'espai de comunicació directa entre tots els participants d'una aula. És un fòrum unidireccional, és a dir, la resta de participants no poden respondre els missatges que els enviïs. A més, tots els participants de l'aula reben un correu electrònic amb el contingut del missatge a la seva bústia de correu de la UPF. Aquests missatges enviats queden desats per poder ser consultats en qualsevol moment. Per saber com funciona, consulta la guia Tauler d'avisos: guia d'ús.

 

Com afegir activitats i recursos

Per afegir activitats o recursos a la teva Aula Global de delegat, primerament has de prémer el botó Activa edició, que està situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs:

 

Seguidament, l’aspecte de la teva Aula Global de delegat canviarà de la manera que en cada secció (setmana o tema) t'apareixerà l'opció Afegeix una activitat o un recurs:

 

En clicar-hi, s'obrirà una finestra emergent amb les activitats i recursos disponibles:

 

Activitats

La Consulta permet plantejar una pregunta​ i especificar un conjunt de possibles respostes per escollir. Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada l'estudiant ha respost, després d'una data determinada, o mai. A més, aquests resultats poden mostrar-se de manera pública o anònima.

Consulta: guia d’ús

 El Fòrum permet crear un espai de conversa en línia entre els participants d’una Aula Global. Els participants del Fòrum poden incorporar arxius adjunts, enllaços, imatges, etc. Aquesta activitat també permet que els participants mantinguin discussions asíncrones, és a dir, discussions que s'estenen durant un període de temps llarg.

Fòrum: guia d’ús

 

 El Fòrum avançat permet noves funcionalitats respecte del fòrum tradicional:

  • Missatges anònims: tant el professor com els estudiants poden fer les aportacions de manera anònima. Ofereix la possibilitat de subscripció només a un tema de debat, no a tot el fòrum.
  • Permet ressaltar i marcar els missatges.
  • Millora la visualització, cerca i ordenació dels missatges.
  • El delegat pot enviar respostes privades a missatges del fòrum.

Fòrum avançat: guia d’ús

 

El Sondeig permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Sondeig: guia d’ús

 

El Xat és una activitat que permet que els participants mantinguin una conversa escrita sincrònica en temps real dintre d'un curs Moodle. És especialment útil quan el grup no es pot trobar presencialment.

Xat: guia d'ús​          

        

 

Recursos

 La Carpeta et permet mostrar un nombre de fitxers relacionats.

Carpeta: guia d’ús

 

 L'Etiqueta et permet inserir textos i imatges entre les activitats i els recursos de la teva aula global.

Etiqueta: guia d’ús

 

 El Fitxer et permet proporcionar un arxiu com a recurs del curs. Cal tenir en compte que els participants han de tenir el programari adequat al seus equip per tal d'obrir un determinat fitxer.

Fitxer: guia d’ús

 

 La Pàgina crea una pàgina que habilita una altra pàgina web per ser vista i editada dins del curs.

Pàgina: guia d’ús

 

 

 Pujar un vídeo et permet pujar i enllaçar un vídeo a l'aula.

Pujar un vídeo: guia d’ús

 

 La URL et permet subministrar un enllaç web com a recurs de l'aula. Pots enllaçar qualsevol URL que estigui disponible en línia.

URL: guia d'ús