Aula Global: Taller

Taller : guia d'ús

El taller és una activitat que permet fer l'avaluació entre iguals, és a dir, que els estudiants s'avaluïn entre ells.

Com funciona?

Un cop l'estudiant envia el seu treball, ja sigui en un fitxer adjunt (qualsevol tipus) o bé escrivint directament a l'editor de Moodle, llavors rep diversos treballs d'altres estudiants per avaluar segons les indicacions del professor (també hi ha la possibilitat d'avaluar el seu propi treball). El professor pot decidir si vol mostrar o ocultar les identitats dels estudiants per fer l'avaluació.

Després de fer l'avaluació, al Llibre de qualificacions apareixen dues qualificacions: una per l'enviament de l'estudiant i una altra per les seves habilitats per fer l'avaluació entre iguals. El taller ofereix la possibilitat d'avaluar mitjançant una rúbrica.

Videotutorials i webinars

Eina Taller: Avaluació entre iguals a l'Aula Global
[webinar, CA, 94 min.]

Fases del taller

El taller té un fluxe de treball que consisteix en 5 fases. El professorat canvia l'activitat d'una fase a una altra.

1. Configuració
2. Enviament
3. Avaluació
4. Avaluació de la qualificació
5. Tancament

Per afegir un taller has de prémer el botó Activa edició,que està situat a la part superior dreta de la pàgina principal del curs. A continuació, en la secció de l'aula desitajada (setmana o tema), clica a Afegeix una activitat o un recurs. Apareixerà un llistat en el que hauràs de seleccionar l'activitat taller.

Seleccionar taller

 

1. Configuració

Complimenta els paràmetres de l'activitat. A continuació, en destaquem els específics de l'activitat Taller:

- Paràmetres generals: has d'omplir el camp obligatori Nom del taller. També hauràs de completar el camp descripció per indicar als estudiants que hauran de fer i com funciona el taller.

- Paràmetres de qualificació:

Qualificació Taller

 

- Paràmetres de l'avaluació: et recomanem que indiquis als estudiants les instruccions sobre com avaluar de la manera més clara possible. Utilitzant l'opció Usa l'autoavaluació pots indicar si vols que els estudiants es facin autoavaluació.

- Disponibilitat:  en cas que habilitis les dates de disponibilitat, veuràs que pots configurar que el canvi de fases es faci automàticament, en comptes de fer-ho manualment. També pots indicar les dates per tal que els estudiants facin l'avaluació dels seus companys:

Disponibilitat Taller

 

Desa les configuracions, torna al Tema o setmana i clica al taller per visualitzar les fases.

Paràmetres de la tramesa: l'opció Submission attachment allowed file types, et permet especificar el format del fitxer que vols que pugin els estudiants. En cas que no especifiquis res, qualsevol tipus de fitxer serà acceptat.

2. Enviament

En la fase d'enviament, els estudiants podran enviar els seus treballs en el dia i hora especificats a la configuració.  

3. Avaluació

​En cas que hagis indicat les dates d'avaluació entre els estudiants, en aquest període podran avaluar els treballs que els han estat assignats.  

4. Avaluació de la qualificació

En aquesta fase els estudiants no podran ni modificar les seves trameses ni les avaluacions que han fet als companys/es ja que la plataforma calcularà les qualificacions finals (tramesa i avaluacions fetes/rebudes). 

5. Tancament

En aquesta darrera fase els estudiants ja veuen les seves trameses i avaluacions que hagin fet a d'altres companys/es així com les notes finals al llibre de qualificacions. ​

Per saber-ne més