Aula Global: Informes

Informes: guia d'ús

Els informes permeten mesurar el progrés de l'estudiantat i analitzar els processos d'aprenentatge. És una via per monitoritzar les interaccions dels diferents rols dins de l'aula.

Crear un informe

Per crear un Informe has d'accedir a la pestanya amb aquest terme a la barra de menú superior de la pàgina principal del curs.

A continuació, apareixeran diferents tipologies d'informes:

 • Accessibility report: resultats sobre l'accessibilitat que té el teu curs per facilitar l'aprenentatge, navegació i interacció per tot tipus d'usuaris
 • Activitat recent: a través dels filtres podràs veure les interaccions més recents segons les activitats de l'aula
 • Registres: mostra detalladament les interaccions que s'han realitzat a l'aula
 • Registres en directe: últimes modificacions els darrers 60 minuts, la pantalla s'actualitza cada minut
 • Informe d'activitat: mostra les activitats detallant el nombre de visualitzacions i la data de darrer accés. Permet filtrar per data concreta
 • Participació al curs: a través dels filtres es pot seleccionar les activitats per períodes de dies concrets, per rols i per accions (visualitzacions i enviaments)
 • Estadístiques: pots triar entre tots els teus cursos, seleccionant activitats i rols durant un període, mostrarà a través d'una gràfica els totals
 • Regles de monitoratge d'esdeveniments: opció disponible per administració, per a més infomració poseu-vos en contacte amb La Factoria+

Registres

Si selecciones Registres podràs veure les interaccions que s'han generat a l'aula. 

Pots acotar la cerca amb diferents paràmetres:

 • Aula: només apareix l'aula que estàs editant
 • Participants: pots seleccionar tots o una persona en concret entre el desplegable
 • Dies: pots seleccionar tos els dies o un en concret
 • Activitats: pots seleccionar tos els dies o una tasca específica
 • Accions: pots escollir-les totes, creades, visualitzades, actualitzades, suprimides o amb tots els canvis
 • Fonts: recomanem seleccionar-les totes
 • Esdeveniments: recomanem seleccionar-los tots
 • Registres: recomanem seleccionar l'estàndard

Tot seguit has de prémer el botó Obté aquests registres. Es generaran els registres segons els filtres seleccionats.

 • Hora
 • Nom complet de l'usuari
 • Usuari afectat
 • Context de l'esdeveniment: l'aula 
 • Component: si es tracta d'una tasca o és un canvi del sistema
 • Nom de l'esdeveniment: actualització, visualització, còpia, tramesa, etc.
 • Descripció
 • IP

Per saber-ne més