Aula Global: Restriccions d'accés i seguiment de compleció

Restriccions d'accés i seguiment de compleció : guia d'ús

 Les Restriccions d'accés (o activitats condicionades en anteriors versions de Moodle) permeten al professorat restringir la disponibilitat de qualsevol activitat o recurs, fins i tot d'una secció del curs, d'acord amb certes condicions:​

 • una data
 • una qualificació obtinguda
 • ​la pertinença a un grup
 • una compleció d'activitat

 

Podràs establir restriccions d'accés quan afegeixis o editis els paràmetres d'una secció (tema o setmana), una activitat (fòrum, entrega de tasca, etc.) o un recurs (fitxer, pàgina web, etc.) . En aquesta mateixa guia aprendràs a Configurar les restriccions d'accés.

 

Per a què serveixen? Entre les seves utilitats destaca l'opció de permetre a l'estudiant fer un recorregut consultant els recursos d'una assignatura, fent les activitats, col·laborant en fòrums, etc. seguint el seu ritme de treball, és a dir, amb més o menys complexitat de contingut, de temps que necessiti, etc. Moodle anomena aquest recorregut com a Seguiment de compleció, que pot ser:

 • a escala d'una activitat o recurs (Compleció de l'activitat)
 • per a tot el curs (Compleció de curs)

 

Aquest rastreig es pot definir que ho marqui automàticament el sistema o bé que ho marqui manualment l'estudiant. En aquest darrer cas, el professorat té l'opció de validar si realment l'estudiant ha fet les tasques que hi havia marcades al recorregut.

 

També permet al professorat limitar per dates la disponibilitat dels recursos o activitats o controlar el grau d'aprenentatge o com s'assimilen els continguts d'una assignatura.

Configurar les restriccions d'accés

Les restriccions disponibles són:

quadre per afegir una restricció

 

 • Compleció de l'activitat: requereix que l'estudiant completi (o no completi) una altra activitat.
 • Data: et permet definir un rang de dates que el recurs, activitat o tema / setmana estigui disponible per als estudiants. Pots habilitar les dues dates, obertura i tancament, o bé només una, són independents. 
 • Qualificació: ​per accedir a l'activitat o recurs depenent de la qualificació obtinguda en altres apartats. 
 • Perfil d'usuari: les condicions que apareixen seran les definides pel camp usuari (cognoms, nom, número ID, UNIS) podent fer la restricció pel desplegable on hi ha paràmetres com: conté, no conté, igual...
 • Grup: permet l'accés només als estudiants que pertanyen a un grup especificat, o a tots els grups.
 • Release code: codi d'autorització del PLD (Personalized Learning Designer) que s'estableix per permetre visualitzar el recurs o activitat.
 • Conjunt de restriccions: permet combinar les restriccions amb l'opció I (cal que), O (qualsevol), NO (cal que no). 

 

Visualització de les activitats, recursos o temes/setmanes
Mitjançant la icona de l'ull, pots escollir entre dues opcions de visualització de l'activitat o recurs que vols restringir:

 •   Ull obert (en color gris): l'estudiant veurà l'activitat o recurs en color gris atenuat però no hi podrà accedir fins que no compleixi les condicions definides (per exemple, llegir un text abans, fer un qüestionari, etc.).
 • Ull tancat (es tanca clicant-hi a sobre): l'estudiant no podrà veure l'activitat o recurs fins que no compleixi les condicions esmentades (llegir un text abans, realitzar un qüestionari, etc.). En cas que decideixis ocultar l'activitat o el recurs, et recomanem que ho expliquis primerament als estudiants, ja sigui a la mateixa Aula Global (utilitzant el Tauler d'Avisos) o a l'aula. 

 

Primerament, has de clicar el botó Activa edició per visualitzar els paràmetres de la secció, activitat o recurs. Qualsevol d'ells té el desplegable Restriccions d'accés:

Desplegable de secció, activitat o recurs i escollir Restriccions d'accés

 

Tot seguit, podràs veure si hi ha cap restricció activada. En cas que no n'hi hagi apareixerà Cap. A continuació, prem el botó Afegeix una restricció:

Activar restricció d'accés

 

Per exemple, si vols afegir una restricció d'accés en un recurs Fitxer que vols que els estudiants puguin visualitzar en unes dates determinades, hauràs d'establir-hi la data per accedir-hi, amb la icona de l'ull obert:

configurar les restriccions d'accés

 

Com ho veu l'estudiant? 

Visualització de l'estudiant d'una restricció d'accés aplicada

Seguiment de compleció

Si vols marcar un recorregut a l'estudiant facilitant que faci un seguiment dels materials del curs, has d'establir uns criteris que considerin l'activitat finalitzada que s'anomena Compleció de l'activitat. Per tal que apareguin, s'han de canviar els paràmetres del curs accedint al bloc Administració i clicant al botó Edita paràmetres. En la part inferior hi trobaràs el desplegable Seguiment de compleció:

 

Si habilites aquesta opció, apareixerà:

 1. Als paràmetres de cada activitat o recurs l'opció de Compleció de l'activitat
 2. A les restriccions d'accés, una nova opció ⇒ Compleció de l'activitat
 3. Al bloc d'Administració, l'opció de Compleció de curs

 

1. Als paràmetres de cada activitat o recurs l'opció de Compleció de l'activitat
Et permet configurar criteris de finalització o compleció dins de la configuració d'una activitat o recurs específic. Depenent de cada tipus de recurs o activitat, els criteris seran diferents. Poden ser que hagi estat vist, que rebi certa qualificació o que el mateix estudiant ho marqui com a finalitzat. Per exemple si es tracta d'un recurs (per exemple llegir un PDF), la condició per ser completat serà la de visualització Cal que l'estudiant visualitzi aquesta activitat per completar-la, mentre que si és un fòrum es poden marcar diferents opcions: visualització dels posts, qualificació requerida, nombre d'entrades (siguin respostes o entrades originals), proposta d'entrades amb temes o nombre de respostes.

 

2. A les restriccions d'accés, una nova opció: Compleció de l'activitat
Aquesta opció et permet configurar que l'estudiant pugui accedir al recurs o activitat actual. Perquè hi pugui accedir, haurà de tenir o no tenir una activitat anterior o qualsevol altra completada o bé amb qualificació aprovada o suspesa.

Quadre d'afegeix una restricció
 

3. Al bloc d'Administració, l'opció de Compleció del curs
La compleció del curs és d'utilitat per si vols que l'estudiant segueixin un curs de manera autònoma. Amb aquesta opció pots indicar que l’estudiant pugui donar per finalitzada la revisió dels materials i realització de les tasques que s’han demanat a l’assignatura. 

 

Cal tenir en compte que has de tenir tots els fitxers i activitats pujats a l'Aula Global, ja que una vegada establerta la configuració de la compleció de curs, fer canvis pot portar problemes en el seu funcionament. 


Entre d’altres, als paràmetres es definiran doncs els requisits de compleció o finalització, de les activitats que han de ser completades, per dates, per qualificació o bé si vols que l'estudiant marqui ell mateix que ha finalitzat el curs (autocompleció).

 

Per saber-ne més

Restringir acceso
Finalización de actividad (Compleció de l'activitat)
Usando finalización del curso (Compleció de curs)