Aula Global: Aplicació GEL

Què és l'aplicació GEL?

L'aplicació GEL permet gestionar les aules de seminari i creació de metacursos a l'Aula Global des d'una interfície gràfica més moderna i accessible, ajudant a millorar l'experiència final d'usuari. A més també incorpora la funcionalitat per visualitzar el llistat d'estudiants amb necessitats educatives especials de cada assignatura. 

Com s'accedeix?

Per accedir a l'aplicació GEL es pot fer a partir de l'enllaç directe que es troba dins del bloc Guia docent de cada assignatura.

  

També mitjançant Campus Global, afegint la boleta específica dins la cinta d'aplicacions.

Com funciona

Entrant a l'aplicació GEL, la primera pàgina que apareix és el llistat d'assignatures on es té assignació docent, tant poden ser de teoria com de seminari i/o pràctica. La visió per defecte és en caixes, però es pot modificar en visió llistada mitjançant la icona que es troba a dalt a la dreta. Funcionen com enllaços directes a les aules.

A l'esquerra de la pantalla hi ha un menú per accedir a les opcions principals. La primera és per a la Gestió d'aules i grups, des d'aquí es poden crear les aules globals de seminari i/o pràctica, afegir els grups dins de les aules de teoria i també activar l'opció per ser visualitzador de les aules de teoria. Un cop clicades les opcions desitjades, cal fer clic al botó Desa per guardar els canvis i que aquests es propaguin i sincronitzin a l'Aula Global. Les sincronitzacions amb l'Aula Global s'inicien a les hores següents: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 2.30. (Cadascun d'aquests processos pot trigar entre 10 i 30 minuts).

Dins la mateixa pantalla de Gestió d'aules i grups hi ha una altra pestanya per a la gestió dels Metagrups. En cas de tenir un metagrup creat, la gestió d'aquest es realitza mitjançant aquesta pestanya.

Per crear metagrups, opció per ajuntar en una sola aula diferents grups que compateixen continguts, s'ha de portar a cap des de l'opció Metagrups del menú de la dreta. Clicant en aquesta opció apareix un botó per crear un metagrup, en fer clic apareixen tots els grups dels quals es té docència per poder marcar quins han de formar part del metagrup. Important!, cal afegir un nom al metagrup. Seleccionats els grups i afegit un nom només cal fer clic al botó Desa per demanar al sistema que creï el metagrup. Per defecte i automàticament el sistema ja crearà una Aula pel metagrup creat.

 

Un cop creat el metagrup es pot tornar a editar mitjançant la icona del llapis, eliminar a través de la icona de la paperera i treure grups que formen part mitjançant l'aspa al costat de cada grup.

En cas de tenir estudiants amb necessitats educatives especials matriculats a les teves assignatures els podràs identificar mitjançant la darrera opció del menú de l'esquerra, Llista de NEE UPF inclusió.