Aula Global: Sondeig

Sondeig: guia d'ús

 El Sondeig o Enquesta d'opinió permet al professorat crear una enquesta personalitzada per recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes, que inclouen d'opció múltiple, de sí/no o d'introducció de text.

Les respostes del Sondeig poden ser anònimes, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o es poden restringir només al professorat.

L'activitat Sondeig en la pàgina principal del curs la podran completar fins-i-tot usuaris no autenticats.

Les activitats d'enquesta d'opinió es poden utilitzar per exemple:

 • Per a valoracions del curs i ajudar a millorar el contingut per a posteriors participants.
 • Per a permetre als participants inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
 • Per a enquestes a visitants sobre opcions de cursos, polítiques de la institució educativa, etc.

Si necessites qualificar la participació, o bé es requereix poder Desar/Recuperar les respostes, fes servir l'activitat Enquesta de valoració.

Afegir un Sondeig

Prem el botó Activa edició situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs i a la secció (setmana/tema) desitjada selecciona Afegeix una activitat o un recurs:

 

Apareixerà un llistat en el que hauràs de seleccionar el botó de l'activitat Sondeig:

 

S'obrirà la pantalla de configuració de Paràmetres, omple el camp obligatori Nom.

Configura la resta de paràmetres opcionals que regiran el Sondeig.

Una vegada definits els paràmetres, clica a Desa els canvis i torna al curs.

Afegir preguntes al Sondeig

Clica sobre l'activitat i accedeix al formulari de creació de preguntes a partir del botó Edita les preguntes: 

 

Tria el  tipus de pregunta del deplegable, estableix el text de la pregunta i de les respostes quan escaigui, i prem el botó Desa els canvis:​

 

Tipus de preguntes més habituals:

 • Opcions múltiples
 • Resposta de text
 • Resposta numèrica

Torna al desplegable per afegir noves preguntes. 

Suggeriments i trucs

 • Sondeig anònim. Pots configurar que un Sondeig sigui anònim a Paràmetres > Paràmetres de la pregunta i de la tramesa > Enregistrament dels noms d'usuari > Les respostes seran anònimes
 • Preguntes d'opció múltiple. En el cas de les preguntes d'opció múltiple escriu una opció de selecció per línia al camp Valors de les opcions múltiples:

 • Preguntes depenents. Pots establir preguntes que es generin només en funció d'una resposta. Per exemple, quan a la pregunta "Tens cotxe" respons "Sí", s'activa la pregunta "De quina marca?". Passos a seguir per crear una pregunta depenent:
  1. crea la pregunta d'opció múltiple, assegura't d'assignar-li un nom al camp Etiqueta
  2. crea un salt de pàgina a Afegeix una pregunta >  Afegeix un salt de pàgina
  3. crea la pregunta "depenent" i estableix l'Element de dependència (etiqueta de la pregunta d'opció múltiple) i el Valor de dependència (la resposta que genera la pregunta depenent)
 • Exportar resultats del Sondeig. Pots desar totes les respostes del Sondeig en un fitxer:
  • Excel des del menú Anàlisi > Exporta a Excel
  • El menú Respostes permet consultar i baixar els resultats del Sondeig en diversos formats (CSV, HTML, JSON, ODS i PDF)