Aula Global: Sondeig

Sondeig: guia d'ús

 El Sondeig permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Les respostes del sondeig poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o es poden restringir només al professorat. Qualsevol activitat d'enquesta d'opinió en la pàgina principal del lloc podran completar-la també els usuaris no autenticats. Les activitats d'enquesta d'opinió es poden utilitzar:

  • Per a valoracions del curs i ajudar a millorar el contingut per a posteriors participants.
  • Per a permetre als participants inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
  • Per a enquestes a visitants sobre opcions de cursos, polítiques de la institució educativa, etc.
  • Per a enquestes contra l'assetjament escolar on l'estudiantat pugui informar sobre incidències de manera anònima.

Afegir un Sondeig

1. Prem el botó Activa edició situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs i a la secció (setmana/tema) desitjada  clica sobre  Afegeix una activitat o un recurs:

Apareixerà un llistat en el que hauràs de seleccionar l'activitat Sondeig. A continuació, prem el botó Afegeix.

2. ​Omple el camp obligatori Nom

3. Configura la resta de paràmetres opcionals que regiran el sondeig.

4. Una vegada definits els paràmetres, clica a Desa els canvis i torna al curs.

Afegir preguntes al Sondeig

Clica sobre l'activitat i accedeix a la pestanya Edita les preguntes. Tria el  tipus de pregunta del deplegable que vols fer servir  i prem el botó Afegeix:​

Tipus de pregunta:

  • Opcions múltiples
  • Resposta de text
  • Resposta numèrica

Afegeix el text de la pregunta, les opcions de resposta, si escau i desa. Torna al desplegable per afegir noves preguntes.