Aula Global: Videoconferència (Eina externa - Zoom)

Zoom per a la docència

 Zoom és una eina de conferència web que permet realitzar videotrucades d’alta definició, compartir escriptori, pissarra i documents, xatejar i gravar les videoconferències. S'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

 

En cas de gravar la sessió, és obligatori informar-ne els participants. Aquesta informació es pot comunicar abans de la sessió (per exemple, per correu electrònic) o durant la sessió (per exemple, mostrant una diapositiva, un missatge de xat o dir-ho verbalment als assistents).

 

Videotutorials i webinars

Formació sobre l'eina de videoconferència Zoom per a la docència
[webinar, CA, 75 min.]

Afegir una videoconferència Zoom a l'Aula Global

1. Per afegir una Videoconferència has de prémer el botó Activa edició. A continuació, en la secció de l'aula desitjada, clica a Afegeix una activitat o un recurs.

2. Escull Zoom:

3. En la pantalla de configuració dels Paràmetres generals has d'omplir el camp Nom de l'activitat

4. Finalment Desa els canvis i visualitza per accedir a les opcions de configuració de la sala de videoconferència Zoom.

5. Tant si es fa clic a l'activitat Zoom com si es visualitza el sistema, obre una pestanya nova amb les opcions per crear i configurar una sessió de videoconferència Zoom. Amb la pestanya de Zoom activa, cal fer clic damunt el botó Schedule a New Meeting per crear una nova sessió.

Pàgina creació sessió Zoom

6. A la nova pantalla s'han de configurar els paràmetres de la sessió, com ara el nom, una descripció, quan es realitzarà, la durada, etc.:

 • Topic: tema/nom de la videoconferència.
 • Description: descripció de la videoconferència (continguts, etc.). És opcional. 
 • When: Hora d’inici de la videoconferència.
 • Duration: Durada de la sessió.
 • Time Zone: Especifica la zona horària on et trobes. Si et trobes a Espanya, seleccionar Madrid.
 • Recurring meeting: Permet crear reunions recurrents. Ofereix l'opció d'especificar la recurrència (diàriament, setmanalment, mensualment o sense regularitat), quantes vegades vols que es repeteixi al dia, a la setmana, al mes i també la data de finalització de la recurrència. 
 • Registration: si fa falta registrar-se per entrar a la sessió.

Pantalla configuració sessió Zoom

 • Security: 
  • A la casella passcode pots afegir un codi de seguretat per accedir a la videoconferència. Cal desmarcar la casella en cas de no voler un codi d'accés. 
  • Waiting room: cal marcar la casella si vols que els usuaris accedeixin prèviament a una sala d'espera.

 • Video: et permet escollir com vols que tinguin el vídeo els participants i convidats en el moment d’entrar a la sessió, activat o desactivat.
 • Audio: seleccionar Computer Audio.
 • Meeting options
  • Enable join before host: els participants podran entrar a la reunió encara que l’amfitrió no estigui present.
  • Mute participants upon entry: es silencia els participants a l’entrar a la reunió.
  • Record the meeting automatically: enregistra la reunió de manera automàtica.
  • Breakout Room pre-assign: marcar si vols crear “les sales per a grups petits” abans d’entrar a la reunió.
 • Alternativa hosts: permet afegir el correu electrònic dels usuaris zoom que vols que accedeixin a la sessió amb el el rol de coamfitrió. Separa les adreces de correus amb una coma (,). En cas d’haver definit que hi hagi una sala d’espera (waiting room) entrarien directament a la sala principal.
  Atenció! Si no és un correu upf o bé la persona no té un usuari zoom no accepta el correu. El millor és assignar-lo com amfitrió un cop estiguem a la sala. 

Configurats tots els paràmetres, només cal clicar al botó Save i la sessió quedarà guardada.

7. Zoom genera una url d'accés de convidat per tal que usuaris sense autenticació UPF puguin accedir a la sala creada. També permet vincular la sessió amb Google Calendar.

On es troba l'enllaç de convidat

8. Per tornar a la pàgina d'inici s'ha de fer mitjançant el fil d'Ariadna, clicant a l'opció Course Meetings.

Tornar a la pàgina d'inici

9. Per iniciar una sessió Zoom s'ha de fer clic al botó Start i automàticament s'entra a l'entorn de la videoconferència.

Accedir a una videoconferència Zoom

 

Requisits tècnics

 • Compatible amb macOS X amb macOS 10.9 o posterior, Windows 10, Ubuntu 12.04 o posterior, iOS/iPadOS: Safari5+, Chrome, Android: Webkit
 • Recomanem establir la connexió mitjançant cable de xarxa. En el cas de connectar-se via Wi-Fi, cal assegurar-se de disposar d’una connexió estable per disposar d’una qualitat òptima de vídeo i d’àudio.
 • Recomanem instal·lar l'aplicació Zoom per disposar de més característiques d'ús i una millor connexió.
 • Els equips no han de disposar d’uns requeriments mínims de memòria RAM, però és recomanable tenir disponibles 4 GB.
 • Cal disposar d’auriculars i micro o bé una webcam amb micro integrat i altaveus en cas de voler participar amb veu i imatge.
 • Recomanem dedicar el màxim de recursos del teu equip a la videoconferència, per aquest motiu hauries d’aturar els programes que puguin consumir recursos durant la sessió.
 • És important tenir habilitades les finestres emergents del navegador que s'estigui utilitzant perquè Zoom pugui obrir les opcins de configuració de la sessió. 

Guia d'ús de Zoom

Per conèixer més sobre l'ús de l'eina Zoom podeu consultar aquesta guia 

També podeu consultar les FAQS de Zoom