Aula Global: Tasca

Tasca : guia d'ús

Logo tasca La Tasca permet al professorat proposar treballs als estudiants, recollir-los, avaluar-los, i proporcionar retroalimentació als estudiants.

Aquests documents o textos que l'estudiant lliura, es troben disponibles a l'Aula Global i el professor hi tindrà accés per corregir-los, afegir-hi comentaris i qualificar-los així com activar el programari antiplagi Turnitin.

També hi ha la possibilitat d'utilitzar una tasca per puntuar un treball que no s’hagi lliurat via Aula Global (per exemple, que s'hagi entregat un treball imprès a classe o puntuar exposicions orals).

Afegir una Tasca

Per afegir aquesta activitat, primer has d'activar l'edició. Després, en la secció de l'aula corresponent, has de prémer l'opció Afegeix una activitat o un recurs.

Afegir una activitat o un recurs

 

En el llistat d'activitats selecciona Tasca.

Seleccionar tasca

 

En l'apartat Paràmetres generals, cal que omplis el camp obligatori Nom de la tasca*. A més, hi pots adjuntar un arxiu mitjançant l'opció Fitxers addicionals:

 

L'apartat Disponibilitat et permet fixar el termini en que l'estudiant pot lliurar la tasca. Aquest apartat ofereix diverses opcions com:

  • Permet trameses des de: si està activat, els estudiants no podran fer trameses abans d'aquesta data. Si està desactivat, podran començar la tramesa immediatament.
  • Data de venciment: que és el venciment de la tasca. Es permet retard en la tramesa, però qualsevol enviament després d'aquesta data es marcarà com a lliurat amb retard, i serà visible tant per a l'estudiant com per al professorat.
  • Data límit: opció que serveix per evitar que l'estudiant pugui trametre una tasca passada una data determinada. En cas que habilitis aquesta opció, la tasca no acceptarà trameses després d'aquesta data límit.
  • Recorda'm de qualificar-ho: és la data esperada en que s'hauria d'haver completat la qualificació de les trameses. Aquesta data s'utilitza per prioritzar les notificacions del tauler per als professors.

Tasca Disponibilitat

 

L'apartat Tipus de tramesa permet establir en quin tipus de suport l'estudiant ha de lliurar la tasca i la quantitat màxima de fitxers que pot carregar:

  • Tramesa de fitxers: els estudiants poden carregar un o més fitxers.
  • Text en línia: els estudiants poden teclejar text directament en un camp d'edició.

Tasca. Tipus de tramesa

 

L'apartat Tipus de retroacció ofereix l'opció de fer comentaris a les trameses del estudiants:

  • Comentaris de retroalimentació: qui qualifica pot deixar comentaris per a cada tramesa.
  • PDF amb comentaris: el professor pot crear fitxers PDF amb anotacions en el moment de qualificar la tasca.

 

L'apartat Paràmetres de la tramesa ofereix l'opció Intents reoberts, que en cas de ser marcada permetrà a l'estudiant trametre novament la seva tasca:

Paràmetres de la tramesa

 

A continuació, pots configurar la resta d'opcions que més t'interessin com per exemple Qualificació, Turnitin o Restriccions d'accés. Per finalitzar has de prémer el botó Desa els canvis i torna al curs

 

 

Desactivant el mode d'edició apareix​erà la tasca en l'aula global:

Tasca a l'Aula Global

 

Enviar un pdf amb anotacions retroactives a l'estudiant

L'activitat Tasca també ofereix la possibilitat que el professorat pugui fer anotacions retroactives en els documents pdf que li lliuren els estudiants. Per activar aquesta opció has d'editar els següents apartats de la Tasca:

  • a l'apartat Tipus de tramesa cal que marquis l'opció Tramesa de fitxers
  • a l'apartat Tipus de retroacció selecciona Fitxers de retroalimentació

Tasca. Tipus de tramesa i tipus de retroacció

Quan hagis finalitzat, has de prémer el botó Desa els canvis i torna al curs

 

Quan els estudiants t'hagin lliurat treballs per qualificar, accedeix a Qualifica:Tasca. Qualifica

 

A continuació, s'obrirà una nova finestra en la que podràs qualificar, subratllar o encerclar text, o afegir un quadre amb els teus comentaris. Per desar les anotacions, has de prémer Desa els canvis o Desa i mostra el següent si vols passar a corregir la següent tramesa.

Com afegir comentaris a la Tasca

 

És important tenir clar si volem tenir marcada o desmarcada l'opció "Notifica als estudiants":

Notifica la tasca