Aula Global: Tasca

Tasca : guia d'ús

 La Tasca permet al professorat proposar treballs als estudiants, recollir-los, avaluar-los, i proporcionar retroalimentació als estudiants.

Aquests documents o textos que l'estudiant lliura, es troben disponibles a l'Aula Global i el professor hi tindrà accés per corregir-los, afegir-hi comentaris i qualificar-los així com activar el programari antiplagi Turnitin.

També hi ha la possibilitat d'utilitzar una tasca per puntuar un treball que no s’hagi lliurat via Aula Global (per exemple, que s'hagi entregat un treball imprès a classe o puntuar exposicions orals).

Afegir una Tasca

Per afegir aquesta activitat has de prémer el botó Activa edició,que està situat a la part superior dreta de la pàgina principal del curs. En la secció de l'aula corresponent, has de prémer l'opció Afegeix una activitat o un recurs:

 

En el llistat d'activitats selecciona Tasca i prem el botó Afegeix

 

En l'apartat Paràmetres generals, cal que omplis el camp obligatori Nom de la tasca*. A més, hi pots adjuntar un arxiu mitjançant l'opció Fitxers addicionals:

 

L'apartat Disponibilitat et permet fixar el termini en que l'estudiant pot lliurar la tasca. Aquest apartat ofereix diverses opcions com:

  • Data de venciment: que és el venciment de la tasca. Es permet retard en la tramesa, però qualsevol enviament després d'aquesta data es marcarà com a lliurat amb retard, i serà visible tant per a l'estudiant com per al professorat.
  • Data límit: opció que serveix per evitar que l'estudiant pugui trametre una tasca passada una data determinada. En cas que habilitis aquesta opció, la tasca no acceptarà trameses després d'aquesta data límit.

 

L'apartat Tipus de tramesa permet establir en quin tipus de suport l'estudiant ha de lliurar la tasca (per exemple pujar un o diversos fitxers, o text en línia):

 

L'apartat Paràmetres de la tramesa ofereix l'opció Intents reoberts, que en cas de ser marcada permetrà a l'estudiant trametre novament la seva tasca:

 

A continuació, pots configurar la resta d'opcions que més t'interessin com per exemple Qualificació, Turnitin o Restriccions d'accés. Per finalitzar has de prémer el botó Desa els canvis i torna al curs

 

 

Desactivant el mode d'edició apareix​erà la tasca en l'aula global:

 

Enviar un pdf amb anotacions retroactives a l'estudiant

L'activitat Tasca també ofereix la possibilitat que el professorat pugui fer anotacions retroactives en els documents pdf que li lliuren els estudiants. Per activar aquesta opció has d'editar els següents apartats de la Tasca:

  • a l'apartat Tipus de la tramesa cal que marquis l'opció Fitxers de la tramesa
  • a l'apartat Tipus de retroacció selecciona Fitxers de la retroacció

Quan hagis finalitzat, has de prémer el botó Desa els canvis i torna al curs

 

Quan els estudiants t'hagin lliurat treballs per qualificar, accedeix a la qualificació; en cada fila hi apareixerà el desplegable Edita amb l'opció Actualitza la qualificació:

 

A continuació, s'obrirà una nova finestra en la que podràs subratllar o encerclar text, o afegir un quadre amb els teus comentaris. Per desar les anotacions, has de prémer Desa els canvis. Finalment, a dalt a l'esquerra trobaràs un enllaç per anar a la pàgina principal de l'aula: 

 

 

Afegir excepcions per estudiants amb necessitats especials

En alguns casos, et caldrà afegir excepcions per alguns estudiants com ara els que tenen necessitats especials. 

1. Situa't al qüestionari o tasca on vulguis afegir-les.

2. Dins la caixa d'Administració, clica l'enllaç Excepcions d'usuari.

3. Clica Afegeix una excepció d'usuari.

undefined

4. I en el desplegable cal que cerquis l'estudiant que vols incloure en l'excepció i seleccionar-lo.

undefined

5. Canvia el paràmetre que ha de ser diferent, normalment serà la durada de l’examen, i també, és important, que canviïs l’hora de finalització perquè coincideixin.

undefined

6. Finalment, Desar els canvis. Si ho necessites pots afegir noves excepcions o modificar i eliminar les ja introduïdes.

undefined