Aula Global: Rúbriques

Rúbriques : guia d'ús

 Les Rúbriques són un mètode de qualificació avançat que consisteixen en un conjunt de criteris. Per a cada criteri es proporcionen diversos nivells descriptius, assignant a cada un d'ells una qualificació numèrica. El professorat decideix quin nivell respon o descriu millor al criteri en concret.

​La puntuació de les rúbriques es calcula com la suma de totes les qualificacions de criteri. La qualificació final es calcula al comparar la puntuació actual amb la millor / pitjor puntuació possible que es podria rebre.

Habilitar una rúbrica

Pots habilitar una rúbrica per avaluar les activitats Tasca i Taller.

 

Habilitar una rúbrica

Prem el botó Activa edició i accedeix als paràmetres d'edició de la Tasca. L'opció Qualificació et presenta el desplegable Mètodes de qualificació. Escull-hi Rúbrica. Desa els canvis clicant a Desa els canvis i torna al curs:

 

Definir la rúbrica

1. Accedeix a la Tasca en la que has definit la rúbrica. Al bloc d'Administració de la mateixa tasca, selecciona Qualificació avançada.
2. Selecciona si vols definir la rúbrica des de zero o utilitzar una plantilla. En cas que necessitis models de rúbriques contacta amb el CLIK.

 

En cas que vulguis definir la rúbrica des de zero, has de:

3. Indicar un nom i editar-ne un criteri i nivell tot clicant a les caselles que permeten escriure una descripció i assignar punts a cada nivell.

Molt important: Per tal que una rúbrica faci correctament els càlculs a l'Aula Global sempre cal afegir a cada criteri un element de valoració amb puntuació 0.

Pots afegir nivells i criteris, segons els teus interessos:


4. També trobaràs diferents opcions de la rúbrica que vénen marcades per defecte, podent desmarcar-ne els aspectes que no t'nteressin.
Destaquem l'opció: Permet als usuaris previsualitzar rúbriques utilitzades al mòdul (en cas contrari les rúbriques sols són visibles després de qualificar) ja que així l'estudiant podrà saber com serà avaluat. 

Es necessiten punts numèrics però si el professor vol utilitzar la rúbrica sense una qualificació numèrica és possible ocultar les qualificacions als estudiants i ocultar la qualificació final calculada desmarcant les opcions que es mostren a continuació: 

  • Mostra els punts de cada nivell durant l'avaluació.
  • Mostra els punts de cada nivell per als alumnes que s'estan qualificant.

5. Finalment guardem i fem efectiva la Rúbrica o la podem guardar com a esborrany.

 

Accedir a la rúbrica

Clicant damunt la tasca, accediràs a Qualificació on podràs visualitzar les tasques enviades pels estudiants, a l'esquerra el document i a la dreta la rúbrica. Per a cada criteri, has de seleccionar el nivell assolit. Desa els canvis. Pots anar valorant les diferents entregues:

 

Per saber-ne més