Aula Global: Certificat personalitzat

Certificat personalitzat: guia d'ús

L'activitat Certificat personalitzat permet crear i enviar un certificat si s'acompleixen certes condicions respecte activitats creades prèviament. Primer hem de crear i configurar l'activitat Certificat personalitzat i després, afegir el model de certificat a enviar.

Crear un Certificat personalitzat

Per crear un Certificat personalitzat has de prémer el botó Activa l'edició, que està situat a la part superior dreta de la pàgina principal del curs.

A continuació, en la secció de l'aula desitjada (setmana o tema), clica Afegeix una activitat o un recurs

Apareixerà un llistat en el que hauràs de seleccionar l'activitat Certificat personalitzat.

Als Paràmetres generals cal que li posis un Nom .

A Opcions força que els estudiants el rebin per correu electrònic i protegeix-lo contra modificacions i còpia

Als paràmetres de Restriccions d'accés hauràs d'Afegir una restricció per a que l'estudiant rebi el certificat. Per exemple, podem afegir-ne una de Qualificació per tal que l'estudiant el rebi si aconsegueix una determinada nota en una activitat configurada prèviament En aquest cas, com veiem a la imatge inferior, hem de seleccionar l'activitat en qüestió i les seves condicions. Veiem que l'estudiant només rebrà el certificat (seleccionar sempre l'ull tancat) si a l'activitat de l'aula anomendada Qüestionari final (triar l'activitat del desplegable Qualificació) obté una nota igual o superior al 60% (VIGILAR!! la qualificació s'expressa en %, no en valor numèric real).

Finalment, Desa els canvis i torna al curs.

Afegir el certificat personalitzat

Accedeix de nou al certificat que has creat i clica a la pestanya Edita el certificat personalitzat. Configura l'aspecte i contigut del certificat amb Afegir un element per tal de posar, per exemple, una imatge de fons, text lliure, nom de l'estudiant, nom del curs... i tot el que necessitis.

 

Ordena els elements creats per a que apareguin en la posició que vulguis amb les fletxes. També ho pots fer si ho prefereixes, amb la intefície gràfica que et mostrarà una simulació del certificat i on podràs moure els elements arrossegant-los allà on vulguis amb l'opció Tornar a posicionar els elements

Finalment, Desa els canvis per guardar-ho.