Aula Global: Elecció de grup

Què és?

L'activitat Elecció de grup permet crear grups i que els estudiants triïn a quin grup/s volen pertànyer. Després de l'elecció, són automàticament inscrits en el grup de la seva elecció

Configurar l'activitat

Abans de configurar l'activitat, cal crear els grups que podran escollir els estudiants (per fer-ho, consultar la guia "Participants" - "Creació de grups"). Es recomana crear nous grups per a cada activitat d'Elecció de grup i no reutilitzar grups ja existents. 

Activar l'edició de l'aula. Clicar, en la setmana o tema corresponent, "Afegeix una activitat o un recurs". Triar l'activitat "Elecció de grup".


Omplir el camp "Nom" i, opcionalment, afegir una descripció.

 

A l'apartat "Paràmetres diversos" es pot establir: el permís per a la inscripció a diferents grups; publicar o no els resultats i en quin moment; publicar o no els noms del estudiants i les seves eleccións; el permís per modificar l'elecció o la limitació del nombre de respostes permeses. Clicar "Aplica a tots els grups".


A l'apartat "Grups" seleccionar els grups que es volen utilitzar i afegir-los a la columna de Grups seleccionats. 


Per establir un termini per a donar les respostes, cal especificar data i hora d'obertura i de tancament de l'activitat.


Per guardar-ho, clicar "Desa els canvis i torna al curs". 

Visualitzar i exportar els resultats

Per visualitzar els resultats clicar "Mostra respostes". Apareixen els noms dels estudiants i quina opció han triat.
En el desplegable "Amb la selecció" es pot suprimir una o més inscripcions.

Els resultats es poden exportar en diferents formats.