Aula Global: Còpia de seguretat

Còpia de seguretat de les activitats i recursos afegits en una Aula

Per crear una còpia de seguretat de les activitats i recursos afegits en una aula:

1. Fes clic a Reutilitzar un curs que es troba dins de l'apartat Més del menú superior:

 

Accedir a l'opció per realitzar una còpia de seguretat

 

2. A la nova pantalla obre el menú desplegable que es troba en la part superior esquerra i selecciona Còpia de seguretat.

 

Opció per seleccionar còpia de seguretat

 

3. Configura les opcions de la còpia de seguretat deixant les opcions marcades per defecte, i assegura't que estiguin seleccionades les opcions d'Inclou les activitats i els recursos i Inclou el banc de preguntes (en el cas d'haver creat qüestionaris dins l'aula). Després, fes clic al botó Següent.

 

Clica inclou el banc de preguntes i inclou les activitats i recursos

 

4- En la següent pantalla, fixa't que estiguin seleccionats els continguts que vols guardar. I desmarca els que no. Finalitzada la tria, clica al botó Següent.

 

Inclou o desmarca els materials de l'aula que vulguis copiar

 

5- Per últim, es llisten els continguts seleccionats per copiar per tal de donar el vist-i-plau final. Si tot és correcte, clica el botó Fes la còpia per iniciar el procés de còpia.

 

6- Quan la còpia es realitza amb èxit, fes clic al botó Continua.

 

Fes continua

 

7- La següent pantalla llista la/es còpia/es de seguretat creada/es per tal de Restaurar-les en un altre curs o simplement Baixar el fitxer per guardar-lo.

 

Baixa la còpia o Restaura-la en un altre curs

 

8- Si més endavant vols fer servir el material que tens a la còpia de seguretat, el pots restaurar a una aula moodle. Ves a Reutilitzar un curs que es troba dins de l'apartat Més del menú superior:
 

Accedir a l'opció per realitzar una còpia de seguretat

 

9- A la nova pantalla obre el menú desplegable que es troba en la part superior esquerra i selecciona Restaura.

 

 

10- A l'apartat de Importa un fitxer de còpia de seguretat has de carregar el fitxer amb la còpia de seguretat que has guardat, arrossegant-lo dins el quadre de fitxers, o buscant-lo clicant el botó de Tria un fitxer.  Per iniciar la restauració clica a Restaura

 

 

11- Ves avançant en el procés fent clic al botó de Continua. A la pantalla on has d'escollir a quin curs vols fer la restauració, escull la opció Restaura sobre aquest curs, on podràs escollir si vols combinar el material de la còpia de seguretat amb el material que ja pugui haver al curs, o en canvi, si vols esborrar els materials que ja pugui haver en el curs i restaurar els materials de la còpia de seguretat. Després has de fer clic a Continua.

 


 

12- Ves avançant en el procés fent clic al botó de Següent i per últim al de Inicia la restauració  fins que finalitzi el procés.