Aula Global: Còpia de seguretat

Còpia de seguretat de les activitats i recursos afegits en una Aula

Per crear una còpia de seguretat de les activitats i recursos afegits en una aula:

1. Vés al bloc anomenat Administració (situat al marge esquerra) i entra a Còpia de seguretat, o bé fes clic a la icona del disquet situat a la part superior de la pantalla:

Escull la icona del disquet de la part superior o còpies de seguretat del marge esquerre

2. Configura les opcions de la còpia de seguretat deixant les opcions marcades per defecte, i assegura't que estiguin seleccionades les opcions d'Inclou les activitats i els recursos i Inclou el banc de preguntes (en el cas d'haver creat qüestionaris dins l'aula). Després, fes clic al botó Següent.

Clica inclou el banc de preguntes i inclou les activitats i recursos

 

3- En la següent pantalla, fixa't que estiguin seleccionats els continguts que vols guardar. I desmarca els que no. Finalitzada la tria, clica al botó Següent.

Inclou o desmarca els materials de l'aula que vulguis copiar

 

4- Per últim, es llisten els continguts seleccionats per copiar per tal de donar el vist-i-plau final. Si tot és correcte, clica el botó Fes la còpia per iniciar el procés de còpia.

 

5- Quan la còpia es realitza amb éxit, fes clic al botó Continua.

Fes continua

 

6- La següent pantalla llista la/es còpia/es de seguretat creada/es per tal de Restaurar-les en un altre curs o simplement Baixar el fitxer per guardar-lo.

Baixa la còpia o Restaura-la en un altre curs