Aula Global: Banc de contingut

Què és?

El banc de contingut és l’espai de l’Aula Global dedicat a crear, editar, guardar i pujar recursos H5P per ser utilitzats en una assignatura. Aquest espai és independent de cada aula, i tot el professorat assignat hi té accés. 

I l'H5P, què és? Doncs una eina de creació de continguts basada en JavaScript que permet treballar i explorar d’una manera més senzilla el potencial de HTML5, per oferir recursos i activitats interactives. Més informació.

Com accedir

Des de la barra d’eines de la part superior de l’aula cal fer clic a Més i del desplegable que apareix seleccionar l’opció Banc de contingut.
Accés al Banc de contingut

Com funciona

La mateixa plataforma Aula Global incorpora les plantilles per crear material i elements amb tecnologia H5P, per poder-ho fer cal fer clic al botó afegeix i seleccionar un dels components disponibles. Vegeu aquí la llista disponible.

També es pot afegir i carregar material H5P d’altres llocs webs, per fer-ho cal clicar al botó carrega i afegir el fitxer H5P. Només es pot afegir un fitxer cada cop.

Amb els materials H5P creats o afegits dins del banc de contingut, aquests es poden afegir com activitat dins de l’aula de l’assignatura mitjançant l’activitat H5P.