Aula Global: Consulta

Consulta : guia d'ús

La Consulta permet al professorat plantejar una pregunta​ i especificar un conjunt de possibles respostes per escollir. Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada l'estudiant ha respost, després d'una data determinada, o mai. A més, aquests resultats poden mostrar-se pública o anònimament.
 
La Consulta es pot utilitzar:
 • Com a enquesta ràpida per tal d'estimular la reflexió sobre algun tema.
 • Per verificar ràpidament la comprensió dels estudiants.
 • Per facilitar la presa de decisions dels estudiants, per exemple, permetent que votin sobre algun aspecte del curs.

Afegir una Consulta

Prem el botó Activa edició situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs i a la secció (setmana/tema) desitjada clica a Afegeix una activitat o un recurs i selecciona Consulta del menú d'activitats disponibles

 


 

S'obrirà la pantalla de configuració de Paràmetres, estableix el Títol de la consulta i les Opcions de resposta:

 

Configura la resta de paràmetres opcionals (opcions de resposta, disponibilitat de l'activitat, publicació dels resultats, etc.) que regiran la Consulta:

 • Opcions de comportament de la resposta:
  • Permet canviar la resposta, o no.
  • Permet seleccionar més d'una resposta, o no.
  • Limita el nombre de respostes permeses: limita el nombre de participants que poden seleccionar cada resposta. Quan s'arribi al límit, ningú més podrà seleccionar aquella opció. Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions:

 

 • Disponibilitat. Període de temps en el qual la consulta està disponible:

 

 • Resultats. Determina si vols fer visibles els resultats i quan: 

 

Una vegada definits els paràmetres, clica sobre el botó Desa els canvis i torna al curs i es mostrarà l'activitat a la teva aula global.

 

Des de la pestanya Respostes pots analitzar els resultats de la consulta, la participació en la mateixa i exportar els resultats en diversos formats: