Aula Global: Consulta

Consulta : guia d'ús

iconconsulta  La Consulta permet al professorat plantejar una pregunta​ i especificar un conjunt de possibles respostes per escollir. Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada l'estudiant ha respost, després d'una data determinada, o mai. A més, aquests resultats poden mostrar-se pública o anònimament.
 
La Consulta es pot utilitzar:
  • Com a enquesta ràpida per tal d'estimular la reflexió sobre algun tema.
  • Per verificar ràpidament la comprensió dels estudiants.
  • Per facilitar la presa de decisions dels estudiants, per exemple, permetent que votin sobre algun aspecte del curs.

Afegir una Consulta

1. Prem el botó Activa edició situat al marge superior dret de la pàgina principal del curs i a la secció (setmana/tema) desitjada  clica a Afegeix una activitat o un recurs: 

Activa edició i afegeix una activitat o recurs a l'aula

 

Apareixerà un llistat en el que hauràs de seleccionar l'activitat Consulta. A continuació, prem el botó Afegeix

2. En la pantalla següent has d'omplir els camps obligatoris (*) Títol de la consulta i Opcions de resposta:

Configuració dels paràmetres generals de la consulta

 

3. Configura la resta de paràmetres opcionals (opcions, disponibilitat i resultats) que regiran la teva activitat:

Opcions:

  • Permet canviar la resposta o no.
  • Permet seleccionar més d'una resposta o no.
  • Limita el nombre de respostes permeses: Aquest paràmetre et permet limitar el nombre de participants que poden seleccionar cada opció concreta. Quan s'arriba al límit, ningú més no pot seleccionar aquesta opció. Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions.

Dins els parametres generals, configura les opcions

 

Disponibilitat: Període en el que la consulta està disponible per ser contestada.

Dins els paràmetres generals configura la disponibilitat

 

Resultats: Si els resultats són anònims o es publica el nom dels participants, i si aquests resultats es mostren immediatament en contestar, en finalitzar el període de disponibilitat o mai, als participants. A més, tens l'opció d'exportar els resultats cap a un full de càlcul:

Dins els paràmetres generals configura els resultats de la consulta

 

4. Una vegada definits els paràmetres, clica sobre Desa els canvis i torna al curs i es mostrarà l'activitat a la teva aula.