Aula Global: Opcions múltiples i única resposta correcta

Opcions múltiples i única resposta correcta

Aquesta pregunta et permet crear preguntes d'opció múltiple amb una única  resposta correcta. 

Creació

Dins del bloc Administració > Banc de preguntes > Preguntes > tria la categoria on vols guadar la pregunta > Crea una pregunta nova >

Opcions múltiples

  1. Anomena la pregunta i defineix el seu enunciat a Text de la pregunta

  1. Tria que la pregunta serà d'única resposta correcta amb Només una resposta. Decideix si vols barrejar respostes o no (no adequat amb respostes de tipus " A i B són correctes", "totes les anteriors són correctes", o similar)

​​

  1. Afegeix les respostes a Opció i la qualificació de cadascuna a Qualificació: 100% per la resposta correcta, Cap si no vols restar penalització i un valor % negatiu si vols aplicar penalització

​​

Fes clic a Desa els canvis per guardar la pregunta.