Aula Global: Com importar preguntes a un qüestionari

Com importar preguntes a un qüestionari: el format GIFT

L'Aula Global permet importar preguntes directament des d'un fitxer de text pla utilitzant una codificació especial anomenada GIFT. Utilitzant aquest format i una codificació especial es poden carregar preguntes tipus qüestionari al banc de preguntes de l'Aula Global. En un mateix arxiu de text es poden barrejar diferents tipus de preguntes, no cal que totes siguin iguals en forma, a causa de que el format GIFT admet comentaris, noms de pregunta, comentaris retroactius a la resposta i fins i tot qualificacions de percentatge.

Com crear un fitxer amb codificació GIFT

En primer lloc cal obrir un editor de text pla, per exemple la Llibreta (Bloc de notas) de Windows. També es pot utilitzar el programa Word però és molt important i necessari que el fitxer resultant es guardi amb l'extensió .txt i codificació UTF-8, si es guarda amb extensió .doc o docx no funciona.

Un cop obert l'editor cal afegir les preguntes i les seves respostes seguint un etiquetatge especial de caràcters perquè el sistema ho traslladi correctament a l'Aula Global.

El llistat de caràcters més usats són aquests:

Llistat de caràcters

Per facilitar l'entrada de preguntes deixem enllaçat un fitxer ZIP amb diferents tipus de plantilles:

Es poden modificar tots els camps de la plantilla, però cal vigilar a no eliminar els codis i a respectar els espais entre codis i text. Per exemple (pregunta amb retroacció a cada resposta i penalització d'un 25% per resposta incorrecta):

::Pregunta 4::Quants campus té la UPF?{
=La UPF té tres campus: Ciutadella, Mar i Poblenou  #Aquesta és la resposta correcta
~%-25%La UPF només té un campus: Ciutadella #Aquesta no és la resposta correcta
~%-25%La UPF té dos campus: Poblenou i Mar #Aquesta no és la resposta correcta
~%-25%La UPF té dos campus: Ciutadella i Poblenou #Aquesta no és la resposta correcta
}

Com importar un fitxer GIFT a l'Aula Global

Un cop creat el fitxer GIFT amb extensió .txt i codificat com UTF-8, es pot importar a l'Aula Global perquè carregui totes les preguntes de cop a la plataforma.

Per fer-ho cal anar a una aula i en l'apartat d'administració fer clic a Banc de preguntes

Banc de preguntes

 

Dins el banc de preguntes apareixen 4 opcions en les pestanyes de la part superior, fer clic a Importa.

 

Importa preguntes

 

En les opcions d'importació cal marcar el format GIFT com a format de fitxer, en paràmetres generals seleccionar l'opció de Qualificació més propera si no és a la llista dins les opcions de Qualificacions coincidents i deixar com a en Atura quan es produeixi un error, d'aquesta forma identificarà si existeix un error en el fitxer carregat. Seleccionades aquestes opcions només cal importar el fitxer i fer clic al botó Importa.

 

Configuració importació preguntes

 

Si tot ha sortit correcte el sistema mostrarà el títol de les preguntes carregades. En cas de donar error, el sistema també informarà de l'error i caldrà corregir el fitxer perquè el sistema pugui carregar correctament les preguntes.

 

Carregar preguntes