Skip to Main Content

Traducció i Ciències del Llenguatge: Treballs de fi de grau de traducció i interpretació, i en llengües aplicades

1. Defineix i contextualitza el tema

1.1. Defineix el tema

A l’hora d’escollir el tema del treball és important que aquest sigui del teu interès. Sovint hauràs de triar entre l’oferta de treballs proposats. 

Recomanem:

 • Formular el teu tema com si fos una pregunta o com una frase. Pensa en qüestions que el teu treball ajudaria a contestar.
 • Comentar les teves idees amb la persona que et tutoritzarà el treball o amb el personal de la Biblioteca. Et recomanem que consensuïs amb el tutor els límits temàtics i la hipòtesi del treball. 

Com a punt de partida per a conèixer un tema, utilitza enciclopèdies, diccionaris o manuals, tant en paper com electrònics:

 Ajuda per triar el tema
A l'e-Repositori hi trobaràs treballs de fi de grau, de màster o d'alguna assignatura, realitzats per estudiants de la UPF que et poden ajudar a triar el teu tema.

Per començar pots mirar de quins temes es parla en l'àmbit de la comunicació, què han dit els altres abans que tu, inspirar-te...

Treballs d'estudiants a l'e-Repositori

Treballs d'estudiants a l'UPFinder

1.2. Identifica les paraules clau

Un cop tinguis escollit un tema, identifica els conceptes més importants en forma de paraules clau.

Recomanem:

 • Pensar en sinònims o termes alternatius (més genèrics o específics).
 • Traduir les paraules clau.

Consulta:

Posa a prova el teu tema!
Utilitza aquestes paraules o termes clau com a estratègia de cerca.

Consulta també:

Exemple de tema i paraules clau:

 • Estratègies d’aprenentatge d’una segona llengua a primària

Català

 • segona llengua
 • aprenentatge, adquisició
 • estratègies
 • ensenyament primari, educació primària, ensenyament elemental

Castellà

 • segunda lengua
 • aprendizaje, adquisición
 • estrategias
 • enseñanza primaria, educación primaria, educación elemental

Anglès

 • second language
 • learning, acquisition
 • strategies
 • primary education, primary school
 En vols aprendre més? 
A la guia Tècniques de cerca t'expliquem com millorar les teves estratègies de cerca i com trobar documents més pertinents

1.3. Contextualitza el tema

 • Què hi ha fet sobre el tema?

 • En què s'està treballant actualment?

 • Què hi puc aportar?

Abans de donar per bo o canviar el tema del teu treball, intenta contestar aquestes preguntes amb l'ajuda de les eines que la Biblioteca et proporciona.  Amb les paraules clau i les consultes, aniràs recollint un conjunt d'informacions prèvies què et donaran una visió global del tema i dels autors que l'han tractat prèviament. És el que en diem l'estat de la qüestió.

La manera d'avançar en el treball és fixar-te en els documents que trobaràs en les cerques a les bibliografies, manuals i obres de referència.

Busca una o més fonts d'informació general i especialitzada per documentar-te: això et servirà per comprendre el context del teu tema i conèixer l'estat actual del que se sap. Les millors referències o aquelles que s'acostin més al teu tema, passaran a formar part de la bibliografia del teu treball.

Recomanem:

Com que a Internet hi ha molta informació i poc organitzada, consulta:

 Has pensat a incorporar la perspectiva de gènere en el teu treball?
A la guia Perspectiva de gènere t'ajudem a fer-ho.

2. Troba recursos d'informació

2.1. Per on començar? Cerca a l'UPFinder!

Un cop has identificat les matèries del teu treball, hauràs d’escollir els recursos més idonis per trobar informació de qualitat. Et recomanem començar per l’UPFinder, el cercador de continguts de la Biblioteca, en paper i electrònics, com ara llibres, revistes, articles, bases de dades, tesis o models d’exàmens.

 Recomanem:

 

No ho trobes a la UPF?
També pots obtenir documents de fora de la UPF des de l'UPFinder.

2.2. Les bases de dades

Si busques articles sobre un tema o un/a autor/a, les bases de dades especialitzades et poden ser d'utilitat:

 Busques bases de dades d'una determinada temàtica?
Consulta la pestanya "bases de dades" de de la guia temàtica de Traducció i Ciències del Llenguatge

2.3. Els repositoris

També disposes dels repositoris, sistemes d'informació que recopilen la producció intel·lectual de les comunitats científiques, les preserven, difonen i hi donen accés. La UPF té el seu repositori institucional (e-Repositori) i participa en diversos repositoris cooperatius.

Cerca conjunta de documents produïts a les universitats catalanes:

Recomanem:

2.4. Busca a Internet

A Internet hi ha molta informació i poc organitzada. A banda de Google, blogs i altres cercadors, pots trobar informació als llocs web d'organismes públics o d'empreses de reconegut prestigi i bones pràctiques. 

Recomanem:

3. Avalua els recursos trobats

3.1. Abans d'utilitzar els recursos trobats

Has de tenir present, que no pots fer servir les fonts que has trobat directament. Algunes són més fiables o de més qualitat que d'altres. Cal que les analitzis prèviament de manera crítica per tal de decidir si són pertinents o no per al teu treball.

Per tal de recolzar els teus arguments, hauràs d’utilitzar, sobretot, informació acadèmica en els teus treballs.


Eines que t'ajuden a avaluar els llibres, les revistes i les webs que hagis consultat:
 

 Recomanem:

3.2. Anàlisi crítica de les fonts electròniques

Per tal de validar la qualitat i el rigor de les pàgines web, busca informació sobre l'autor o l'autora, actualització, propòsit, etc. Ho pots fer a partir d’una llista de preguntes:

Qui és l'autor/a? 

 • És important saber si és una persona experta en el seu camp o si pertany a una institució d’especial rellevància en la matèria que estàs estudiant.
 • Revisa si hi ha alguna informació o enllaç del tipus “about us” que et permeti comprovar i verificar la credibilitat de l’autor/a.

De què tracta?

 • Quin és el contingut? Comprova que la informació sigui precisa i completa i si se n’indica l’origen.

La informació està actualitzada?

 • Revisa:
  • les dates de copyright.
  • la data de darrera actualització (és molt rellevant per a la citació).

D'on prové?

 • T'interessa saber si la pàgina web està allotjada en un servidor personal, comercial o acadèmic, i la reputació d’aquest.
 • Revisa el nom del domini.

Per a qui s'ha escrit?

 • Intenta esbrinar per a quin públic està pensada aquesta web. Està adreçada a un públic general o especialitzat?
 • Tingues en compte si tracta de vendre algun producte o persuadir-te d’alguna opinió.

4. Redacta el treball

4.1. Recursos per a la redacció

Quan tinguis tota la informació recollida i els recursos avaluats, és l’hora de començar a redactar el treball.

 • Organitza't molt bé la informació abans de començar.
 • Redactar amb correcció, amb un llenguatge clar i directe, per tal de facilitar la comprensió.
 • Al Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra hi trobaràs la unificació dels principals aspectes formals de la presentació d'un text, com ara l'ús de majúscules i minúscules, de cursiva o d'abreviacions, entre d'altres.
 • Si tens dubtes sobre com escriure, o com fer un índex o un sumari, a l'UPFinder tens manuals que et poden ajudar:

 Consulta també:

4.2. Formats de presentació

És possible que hagis de presentar el resultat de la teva recerca en un format que no és el d'un treball acadèmic. Hi ha diverses tipologies de formats amb pautes i formalismes propis. Ho hauràs de tenir present a l'hora de redactar els teus resultats:

5. El plagi i els drets d'autor

5.1. Què s'entén per plagi

El plagi és la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi. Es produeix plagi quan es traspassen continguts d’altres fonts sense especificar-ne la referència o citant la procedència de la font de forma incompleta, amb la qual cosa s'impedeix de recuperar-la.

Recomanem:

5.2. Tipus de plagi

 • Es copien obres o fragments d’obres d’altres autors. Es considera plagi si es reprodueixen textualment les paraules d’una altra persona sense esmentar-ne l’autor o autora.
 • Es parafrasegen escrits. Es considera plagi no tan sols quan es copia de forma literal un text, sinó també quan s'expressa el mateix canviant les paraules de lloc, utilitzant sinònims, etc. sense esmentar-ne l’autoria. 
 • Es copien dibuixos, fotografies o imatges d’altres.
 • Es reprodueixen compassos d’una altra cançó.
 • S’utilitzen guions, escenes, decorats de pel·lícules, programes de televisió, etc.
 • Es cita de forma incompleta la font. La font d’on s’ha extret la informació no es cita completament o no s’assenyala quin és el fragment de text que es cita i, per tant, es dificulta la recuperació de la informació original.

5.3. Com evitar el plagi

 • Elabora els teus arguments: No facis un simple “copiar – enganxar”.
 • No t'oblidis de citar la font original d’on has tret la informació: Assenyala entre cometes (“”) els fragments d’altres obres que citis i recorda indicar-ne la font i l’autoria (referència bibliogràfica), de forma que es pugui identificar clarament el fragment citat i la seva procedència.
 • Les citacions incloses en els teus treballs han de ser fidels a l’original, no es poden tergiversar: En cas de necessitar fer una especificació o comentari sobre el fragment citat, aquest s’hauria d’assenyalar mitjançant l’ús de claudàtors o notes.

6. Cita els recursos consultats

 Cita les fonts!
Recorda que has de citar les fonts que has utilitzat per sostenir els arguments del teu treball. Reprodueix fidelment els textos o imatges indicant l'autoria i la font d'on els has tret, ja sigui un llibre, un fulletó, una pàgina web, etc., sinó, estaries incorrent en un plagi.

Recomanem:

Consulta amb qui et tutoritza el treball quin és l’estil que has d’utilitzar i perquè la bibliografia sigui clara i coherent, no t'oblidis de seguir sempre el mateix estil al llarg de tot el treball. En l'àmbit de la Traducció i les Ciències del Llenguatge, l'estil de citació més comú és:

Llibres recomanats

Podeu trobar més llibres en aquests enllaços:

També et pot interessar


Traducció i Ciències del Llenguatge

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 -080018 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici