Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: APA

Aquest model de citació se sol fer servir en els àmbits de:

  • Traducció
  • Comunicació
  • Ciències socials

Llibre

Cognom/s, N. (any). Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial.

Exemple:

  • Terribas, M. (2008). Els lideratges intangibles de l’era mediàtica. Barcelona: Càtedra Lideratges i Governança Democràtica.

Capítol de llibre

Cognom/s, N. (any). Títol del capítol: subtítol. Dins N. Cognom/s i N. Cognom/s (eds.), Títol del llibre en cursiva (p. xx-yy). Lloc d'edició: Editorial.

Exemple:

  • Gallego, C.M. (2008). Migración y mujer: para un mundo mejor. Dins J. Garcia Roca i J. Lacomba (eds.), La inmigración en la sociedad española. Una radiografía multidisciplinar (p.29-44). Barcelona: Edicions Bellaterra.

Article de revista

Cognom/s, N. i Cognom/s, N. (any). Títol de l'article. Títol de la revista en cursiva, (núm. de la revista), xx-yy.

Exemple:

  • Pons, E. i Vernet, J. (2009). La llengua de l’ensenyament a les CCAA amb llengua pròpia. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (REAF), (8), 144-191.

Article de revista electrònica

Cognom/s, N. (any). Títol de l'article. Títol de la revista en cursiva, número de la revista, xx-yy. Recuperat de [url]

Exemple:

Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.

Document web

Autoria (any). Títol. Recuperat [dia, mes, any], des de [URL]

Exemple:

No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Per saber-ne més