Gestors bibliogràfics i eines de citació ràpida: Eines de citació ràpida

  • Estils de citació: MLA, APA, Vancouver, Harvard i molts altres
  • Formats d'exportació: RIS, BibTeX, HTML i RTF
  • Exportació directa a Zotero

Consulta ZoteroBib FAQ

  • Estils de citació: MLA, APA, Vancouver, Harvard i molts altres
  • Formats d'exportació: Word, RIS i BibTeX
  • Eina especialment àgil en la generació de cites i la detecció de duplicats

Consulta la guia d'ajuda

  • Estils de citació: MLA, APA, Vancouver, Harvard i molts altres
  • Formats d'exportació: BibTeX, Word
  • Exportació directa a Mendeley, Zotero i Google Drive
  • Extensió per Chrome

Consulta la guia What's new?