Tècniques de cerca: Com fer una bona cerca

Per començar: definir la cerca

És molt important delimitar el teu tema d'interès i preparar bé la cerca abans d'executar-la. Això t'ajudarà a recuperar la informació més rellevant i pertinent. Tingues en compte que depenent del tema escollit recuperaràs més o menys informació.

 • Identifica els conceptes més importants i expressa'ls en forma de paraules clau.
 • Complementa aquestes paraules clau buscant sinònims, ja que un terme es pot expressar de diferents maneres. Introdueix els termes clau en anglès o en altres idiomes si vols recuperar documents també en altres llengües. Utilitza els diccionaris per trobar sinònims i traduccions.

Tipus de cerca

La majoria de cercadors ofereixen dos tipus de cerca:

 • Cerca bàsica: cerca per paraula clau, d'un o més termes.
 • Cerca avançada: permet fer una cerca més complexa, combinant paraules i camps de cerca i limitar-la per altres conceptes com l'idioma, data de publicació, etc. Ofereix resultats més precisos.

Trucs de cerca

 • Frases senceres: cerca frases exactes i completes entrant el text entre cometes (" ").
  • "alfabetització digital"
  • "dia internacional contra la violencia de genero"
  • "school segregation"
    
 • Operadors booleans o lògics:
   
  • I (AND): serveix per combinar conceptes, és la cerca predeterminada en els cercadors. Com més termes, menys documents recuperats però més específics. Recuperaràs documents que continguin tots els termes que hagis indicat.

Exemple: Economics AND Management: es recuperaran els documents que incloguin aquests dos termes alhora, conjuntament..

 

 • O (OR): amplia la cerca, serveix per combinar sinònims. Com més termes, més documents recuperaràs. Els documents contindran com a mínim un dels termes que hagis indicat.

  Exemple: Economics OR Management: es recuperaran els documents que incloguin un d'aquests dos termes per separat, o els dos conjuntament.

 

 

 • NO (NOT): exclou de la cerca els termes que indiquis. Els documents recuperats contindran uns però no uns altres termes.

  Exemple: Economics NOT Management: es recuperaran els documents que incloguin la paraula Economics però que no continguin la paraula Management. S'exclou el terme Management dels documents que volem recuperar.

 

 • Operadors de proximitat: són els que et permeten establir relacions de proximitat entre els termes de la recerca. Són els següents : ADJ, WITH, NEAR. Per exemple:
  •     Biblioteca ADJ Universitària
  •     Recursos WITH Informatius

Utilitza NEAR per cercar paraules que es troben l'una prop de l'altra i en qualsevol ordre.

 • Comodins: Utilitza l'asterisc (*) per reemplaçar fins a cinc caràcters d'una paraula, començant a comptar des de la posició que ocupa l'asterisc. Si utilitzes (**) reemplaça qualsevol nombre de caràcters, sense comptar els espais. El signe d'interrogació (?) reemplaça un sol caràcter en qualsevol posició de la paraula.

És bona la nostra estratègia de cerca?

Aquests dos conceptes t'ajudaran a avaluar la teva estratègia de cerca:

 • Soroll documental: es produeix quan s'obtenen documents no rellevants, documents no desitjats i que no són d'interès a més a més dels que sí que ho són.
  Solució: cal tornar a dissenyar l’estratègia de cerca per fer-la més precisa:
  • utilitza els operadors booleans AND i NOT
  • utilitza altres opcions que t'ofereix la cerca avançada (interval cronològic, llengua,...).
    
 • Silenci documental: es produeix quan no es recupera informació sobre el tema que t'interessa.
  Solució: cal reformular l'estratègia de cerca per fer-la més àmplia:
  • utilitza sinònims de les paraules clau i la traducció d'aquests termes,
  • fes servir l’operador booleà OR entre els termes de cerca
  • utilitza els comodins, per a la substitució de caràcters: * i ** (o els que s'utilitzin en cada base de dades)

Tipus de motors de cerca

Hi ha tres tres tipus d'eina que t'ajudaran a trobar la informació que necessites:

 • Cercadors: poden ser genèrics o acadèmics i recuperen informació segons el terme o termes indicats a la casella de cerca. Els cercadors acadèmics proporcionen informació científica (articles de revistes, treballs d'investigació, publicacions pendents de revisió, tesis doctorals, comunicacions de congressos, etc.). També existeixen els cercadors temàtics, especialitzats en una matèria.
 • Multicercadors: permeten executar la cerca simultàniament a més d'un cercador.
 Recorda que la Biblioteca disposa de recursos d'informació especialitzats que t'ofereixen informació de qualitat per als teus estudis. Consulta: Bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics.