Perspectiva de gènere: Inici

Per començar...

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Desigualtats de gènere Feminisme | HomofòbiaIgualtat entre els sexes | LGBTI | Masculinitat | Sexualitat | Transsexualitat Violència envers les dones 

Recorda traduir els termes de la teva cerca a altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Perspectiva de gènere per àmbits temàtics

Perspectiva de gènere a la recerca

Vídeos didàctics per aplicar la perspectiva de gènere a la recerca

Vídeos elaborats per la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación amb l'objectiu de sensibilitzar sobre l'existència de biaixos inconscients de gènere en la R+D+I i en la integració de la dimensió de gènere en els projectes de recerca i innovació.

Los sesgos inconscientes de género en la I+D+I
[vídeo, ES, 6 min.]

La dimensión de género en los proyectos de I+D+I
[vídeo, ES, 5 min.]

Recursos per a la recerca de grau i de màster

Recursos per a la recerca doctoral i postdoctoral

Premis a la recerca en gènere a l'e-Repositori

Perspectiva de gènere a la docència: recursos per al professorat

Vídeos Docència #AmbPerspectiva

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 1: Què és la docència amb perspectiva de gènere
[vídeo, CA, 3 min.]

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 2: Com s'aplica la perspectiva de gènere a la docència?
[vídeo, CA, 4 min.]  

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 3:  La perspectiva de gènere en l'entorn d'aprenentatge 
[vídeo, CA, 3 min.]

La perspectiva LGBTI a la docència
[vídeo, CA, 2 min.]

Guies

A la Biblioteca també tens l'edició en paper, on hi trobaràs integrades 11 obres de la col·lecció:

Fitxes docents per àmbits temàtics

Permeten treballar l'abordatge de les violències masclistes en cada àmbit temàtic:

Mapes de competències i resultats d'aprenentatge

Elaborats per a tots els estudis de grau de la UPF, dins del marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

Consulta també

Grups de recerca UPF que treballen la perspectiva de gènere

Més recursos de la UPF

Altres recursos

Destaquem

Escolta l'entrevista a Vítor Blanco amb motiu de l'exposició Trans.fons: col·lecció trans a la Biblioteca


Terminologia del consentiment sexual, el nou diccionari en línia elaborat pel Termcat.
Recurs REO de Milne Open Textbooks que examina els problemes de gènere des d'una perspectiva antropològica.


Canviant la perspectiva: la diversitat afectivo-sexual i de gènere a l'acadèmica, la tecnologia i la innovació
Tània Verge, Arnau Roig, Simón Perera
[vídeo,CA, 90 min.]


UPF Igualtat