Perspectiva de gènere: Inici

Per començar...

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Col·lectiu LGBTI | Desigualtats de gènere | Feminisme | Igualtat entre els sexes | Interseccionalitat | LGBTIfòbia | Masculinitats | Rols i esteoreotips de gènereSexualitats | Violència envers les dones 

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Perspectiva de gènere per àmbits temàtics

Perspectiva de gènere a la docència: recursos per al professorat

Vídeos Docència #AmbPerspectiva

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 1: Què és la docència amb perspectiva de gènere
[vídeo, CA, 3 min.]

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 2: Com s'aplica la perspectiva de gènere a la docència?
[vídeo, CA, 4 min.]  

Docència #AmbPerspectiva | Capítol 3:  La perspectiva de gènere en l'entorn d'aprenentatge 
[vídeo, CA, 3 min.]

La perspectiva LGBTI a la docència
[vídeo, CA, 2 min.]

Guies

A la Biblioteca també tens l'edició en paper, on hi trobaràs integrades 11 obres de la col·lecció:

Fitxes docents per àmbits temàtics

Permeten treballar l'abordatge de les violències masclistes en cada àmbit temàtic:

Consulta també

Grups de recerca UPF que treballen la perspectiva de gènere

UPF Igualtat