Google Apps: Inici

Descripció del servei

La comunitat de la Universitat Pompeu Fabra té a la seva disposibió els serveis que ofereix Google en el seu programa Google Workspace for Education. Les principals aplicacions disponibles són:

  • Gmail: un compte de correu electrònic i gestió de l'adreça de contactes. 

  • Google Meet: videoconferències via mòbil i ordinador, integrades al teu compte de Google.

  • Google Chat:  per mantenir converses escrites individuals o de grup.

  • Google Calendar: per organitzar les tasques amb un calendari personal i la possibilitat de compartir calendaris amb altres persones.

  • Google Docs: permet crear i compartir documents de text, fulls de càlcul i presentacions en línia. Ideal per projectes de col·laboració.

  • Google Drive: espai per emmagatzemar documents i arxius.

  • Google Forms: permet el·laborar formularis web.

Fer un ús segur de les eines digitals de comunicació és imprescindible per treure'n un millor rendiment. Segueix les nostres indicacions per aconseguir-ho.