Publicar a revistes científiques: Inici

ca | es | en

Les etapes del procés de publicació

Conèixer el procés de publicació ajuda a prendre consciència de la importància que té cadascun dels passos que s’han de fer abans i després de la publicació de l’article científic.
Aquestes són les etapes del procés:

 1. Redacció del manuscrit de l’article científic: esborrany de l’article final
 2. Selecció de la revista més adequada per la publicació: basant-se en els principis de qualitat científica. S'han de complir dels requisits específics de la revista seleccionada, es poden consultar al web oficial de la revista científica. Tot seguit s'ha de fer l'enviament del manuscrit a la revista.
 3. Avaluació editorial: l’editorial ha d’acceptar el manuscrit, que passa a ser una versió preprint, per poder iniciar la revisió per parells
 4. Revisió per parells (peer review): procés que avalua la qualitat científica de l’article, és realitzat pels editors i revisors. Aquest pot rebre peticions de modificacions per poder ser publicat (passa a ser versió postprint) o bé, pot ser rebutjat per la revista. En cas de ser rebutjat, els comentaris rebuts a la revisió poden servir per refer l’article i iniciar el procés de publicació en la mateixa o una altra revista
 5. Publicació: quan la versió postprint ha superat la revisió per parells, es té la garantia que l’article serà publicat a la revista. Aquest document final serà la versió de l’editor o la published version

Les versions dels articles científics

Preprint - manuscrit

 • Versió enviada a l’editorial
 • Procés de revisió per parells (peer review)

 

Postprint - manuscrit acceptat

 • Inclou els canvis proposats pels editors i revisors
 • Versió apta per poder complir amb els requisits dels ajuts de finançament estatals i europeus
Atenció! És important conservar aquesta versió per poder dipositar-la als repositoris institucionals, pots enviar-la a l’e-Repositori via CAU 

 

Published version - versió editorial 

 • Versió final publicada per l’editor
 • Versió apta per poder complir amb els requisits dels ajuts de finançament estatals i europeus
Atenció! Aquesta versió pot tenir els drets reservats per l’editorial, és important consultar la política de la revista i/o editorial per saber si es pot publicar al repositori institucional, a la web personal o una plataforma d’autoarxivament.

 

Veure més gran