Publicar a revistes científiques: El procés de publicació