Publicar a revistes científiques: Conserva els teus drets d'autoria davant les editorials

Conserva els teus drets d’autoria davant les editorials

A l'hora de publicar la teva recerca cal que tinguis en compte algunes qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual, com qui tindrà drets sobre les teves publicacions, quins usos en podràs fer, quins usos podran fer-ne els altres. A la Biblioteca t'oferim informació bàsica sobre tots aquests aspectes, però no assessorament legal.


Abans de signar el contracte has de tenir en compte:

  • Versió del document que et permeten dipositar en obert: Pots fer la consulta a SHERPA/RoMEO si és una revista internacional, o a Dulcinea si és estatal
  • Embargament: algunes editorials es reserven un temps per poder distribuir en exclusiva l’article. Per tant, has de saber quan es podrà dipositar en obert
  • Drets d’explotació per autoria: s’ha de consultar al contracte quines condicions de l’addenda s’inclouen. Els autors conserven uns drets sobre el document cedit a l’editorial
  • Cessió de drets: en cas de cedir tots els drets a l’editorial, és possible que no puguis dipositar el treball al teu web o repositori institucional, distribuir una còpia entre els estudiants o fer servir la teva publicació com a base per a futurs articles
  • Creative Commons: les llicències Creative Commons i l’accés obert permeten compartir la teva publicació en unes condicions que tú estableixis

Veure més gran