Publicar en accés obert: Projectes de recerca i accés obert

ca | es | en

Què cal que facis?

1. Abans de publicar pensa en:

2. Una vegada ja has publicat, informa'ns:

Ajuts que requereixen la publicació en accés obert

Les teves publicacions han d'estar disponibles en accés obert (6 mesos per a l'àmbit de ciència, tecnologia i medicina i 12 per a l'àmbit de les ciències socials i humanitats) si tens algun d'aquests ajuts:


Més informació | Guía del participante Horizonte 2020


Més informació 


Més informació | Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (FECYT)

L'editor permet l'arxiu a repositoris?

  • Revistes d'àmbit internacional:    
  • Revistes d'àmbit nacional. Espanya: 
  • Revistes d'àmbit nacional. França:

La revista ofereix una opció d'accés obert de pagament?

Algunes editorials comercials ofereixen als autors l'opció de pagar per publicar en obert (APC: Article Processing Charges) . El preu per publicar varia en funció de l'editor i de cada publicació.

Consulta els descomptes per publicar en accés obert que t'ofereix la UPF.

Com complir els mandats d'accés obert (fulletó)