Publicar en accés obert: APC gratuïtes i descomptes

APC gratuïtes i descomptes

Els membres de la UPF (PDI i doctorands) poden gaudir d'APC gratuïtes (fruit d'acords transformatius) i descomptes per publicar els articles científics en accés obert.

* Es disposa d'un nombre limitat d'APC a l'any.

 

Passos per gaudir d'una APC gratuïta

Un investigador o investigadora (PDI i doctorands) amb filiació de la UPF fa una proposta a una revista per publicar-hi el seu article. Un cop acceptat el treball, els passos són els  següents:

1) La revista identifica la filiació de qui sol·licita la publicació i si és l'autor de correspondència, proposa a la UPF aprovar una APC per publicar aquell article en accés obert immediat.
2) La UPF aprova o denega la proposta, depenent de si es compleixen els criteris d'adjudicació o si té APC disponibles. 
3) La revista comunica la resolució a l'investigador o investigadora. En el cas que es denegui, haurà de cobrir el cost de l'APC com fins ara, a càrrec del pressupost del seu projecte de recerca. En cap cas no s'atura el procés de publicació.

ACS Publications

BioMed Central

BioMed Central               Springer

15% de descompte sobre el preu de cost de cada article, sempre que en l'article hi figuri explícitament la filiació de l'autor com a membre de la UPF

Cambridge Journals

 • La UPF té una llicència Read and Publish que permet publicar en accés obert sense cap cost.
 • Es pot publicar a totes les revistes de la col·lecció de ciències socials /humanitats  Cambridge HSS Package que siguin  Gold OA i  Hybrid OA . Queden exemptes les revistes que no són d'accés obert (bàsicament les cedides per societats, institucions, etc.)
 • Més informació

The Company of Biologists

 • Els autors de la UPF poden publicar en accés obert en aquest editor sense cap mena de cost. 
 • Més informació 

Emerald

 • La UPF disposa de bonus per cobrir el 100% del cost de publicació dels articles que hagin estat acceptats. Un cop acceptat l'article adreça't a la Biblioteca per tal obtenir el bonus. 
 • Més informació sobre la publicació en obert a Emerald.

MDPI

 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

PNAS

 • Si vols publicar en Open Acces, ets el corresponding author de l'article i has signat amb filiació UPF, gaudiràs d'un descompte de 350$. El cost de l'article serà de 1000$ en lloc de 1350$.
 • Quan enviiïs el teu manuscrit pots seleccionar l'opció Open Access. També pots esperar a seleccionar aquesta opció quan t'hagin acceptat l'article, al final del procés.

SAGE

15% de descompte sobre el preu de cost de cada article de les revistes Gold d'aquesta editorial.

ScienceDirect (Elsevier)

 •  La UPF disposa d'APC gratuïtes per publicar en revistes híbrides de l'editorial Elsevier
 • Informació de l'acord

 

SpringerNature

 

 • La UPF disposa d'APC gratuïtes per publicar en revistes híbrides de l'editorial SpringerNature.
 • Informació de l'acord.

Wiley

 • La UPF disposa d'APC gratuïtes per publicar en revistes híbrides de l'editorial Wiley
 • Informació de l'acord