Avaluar i acreditar la publicació científica: Publicacions

ca | es | en

Indicadors bibliomètrics de les publicacions

Els indicadors bibliomètrics dels articles i les publicacions informen de l'impacte de la teva recerca. Les agències avaluadores i institucions que financen la recerca tenen en compte aquestes dades. 

Per què et són útils?

  • per decidir en quina revista o editorial publicar la teva recerca
  • per obtenir indicadors de qualitat sobre la teva publicació: les cites rebudes, el factor d'impacte, SJR, quartil i categoria, etc.