Signatura científica: nom i filiació: Recomanació

ca | es | en

Recomanació

Les publicacions científiques són l'element que permet visibilitzar millor l'activitat i la producció científiques desenvolupades pels investigadors de la Universitat. La falta de normalització del nom i cognoms dels investigadors i de la seva filiació en la signatura de les publicacions en disminueix la visibilitat.

Per tal que la Universitat Pompeu Fabra tingui la visibilitat en els rànquings i, per tant, el prestigi internacional que correspon al nombre i al nivell de les publicacions que s'hi generen, cal observar unes pautes molt senzilles, però eficaces, a l'hora de signar els treballs científics que s'han de publicar.

Amb aquesta recomanació, doncs, es vol aconseguir:

  • Que en totes les publicacions realitzades per investigadors de la UPF la Universitat hi aparegui sempre citada.
  • Que hi aparegui sempre citada de la mateixa manera, per tal que les bases de dades bibliogràfiques internacionals la recullin i la comptabilitzin com una única institució, i no com diverses institucions.
  • Que cada autor triï una forma de signatura que l'identifiqui clarament i el distingeixi dels altres, per tal que les bases de dades bibliogràfiques el recullin i el comptabilitzin com un únic autor.

La recomanació del Vicerectorat de Recerca en aquest sentit és la següent: signar sempre tota publicació o contribució científica amb el nom normalitzat de l'autor o autors i, tot seguit, incloure-hi sempre la filiació institucional.