Publicar a revistes científiques: Les versions dels articles científics

Les versions dels articles científics

Manuscrit - draft

  • Esborrany del treball

Preprint - submitted version

  • Versió enviada a l’editor

Postprint - accepted version

  • Inclou els canvis proposats pels editors i revisors
  • Versió apta per poder complir amb els requisits dels ajuts de finançament estatals i europeus
Atenció! És important conservar aquesta versió per poder dipositar-la als repositoris institucionals, pots adjuntar el fitxer al Portal de Producció Científica 

 

Published version - version of record

  • Versió final publicada per l’editor
  • Versió apta per poder complir amb els requisits dels ajuts de finançament estatals i europeus
Atenció! Aquesta versió pot tenir els drets reservats per l’editorial, és important consultar la política de la revista i/o editorial per saber si es pot publicar a la web personal o una plataforma d’autoarxivament.

 

Veure més gran