Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Descripció

Per què citar

A qualsevol tipus de treball, recerca, etc. cal utilitzar informació que altres autors ja han creat prèviament i que no pots copiar i enganxar al teu propi treball sense citar-la.

És imprescindible documentar les fonts d’informació utilitzades en l'elaboració dels treballs acadèmics. La bibliografia al final del treball recull la informació completa de les fonts citades i és important perquè:

  • Dona credibilitat al contingut dels treballs 
  • Reconeix els autors pel seu treball
  • Evita el plagi

Quan cal citar

Cal citar sempre que facis servir una idea, una teoria, una dada o una explicació d'una font d'informació aliena. Tant si reprodueixes literalment un paràgraf, inclous una imatge o un gràfic, com si utilitzes una paràfrasiuna idea, una teoria o una dada que no sigui teva, l'has de presentar citant la font d'on ho has pres.

Citar informació aliena al teu treball sense citar la procedència i presentar-la com a pròpia és plagi

El plagi i els drets d'autor

El plagi és la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi. Es produeix plagi quan es traspassen continguts d’altres fonts sense especificar-ne la referència o citant la procedència de la font de forma incompleta, amb la qual cosa s'impedeix de recuperar-la.

Recomanem: