Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Vancouver

  • Aquest model de citació se sol fer servir en l'àmbit de la Biomedicina.

Llibre

Cognom/s  N., Cognom/s N. Títol: subtítol. Edició. Lloc d'edició: Editorial; any.

Exemple:

  • Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias: guía terapéutica. 3ª ed. Amsterdam, Barcelona: Elsevier;  2011.

Capítol de llibre

Cognom/s N. (de l'autor del capítol) Títol: subtítol del capítol. A: Cognom/s N, editor. Títol del llibre. Edició. Lloc d'edició: Editorial; any. p. xx-yy

Exemple:

  • Vallejo MA. Mindfulness o atención plena: de la meditación y la relajación a la terapia. A: Labrador Encinas FJ, editor. Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Pirámide; 2008. p. 225-242.

Article de revista

Cognom N, Cognom N, Cognom N, Cognom N, Cognom N. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat i sense punts. Any; vol(núm): xx-yy.

Exemple:

  • Kosy JD, Matteliano L, Rasogi A, Pearce D, Whelan DB. Meniscal root tears occur frequently in multi-ligament knee injury and can be predicted by associated MRI injury patterns. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018; 26(12): 3731-3737.
Recorda que els títols de les revistes s'han de posar en la seva forma abreujada.

Article de revista electrònica

Cognom N. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat i sense punts [Internet]. Any [consultat dia de mes de any]; vol(núm):xx-yy. Disponible a: URL

Exemple:

  • Reardon S. Brain implants for mood disorders tested in people. Nature [Internet]. 2017 [consultat 7 de juny de 2022]; 551(7682):549–550. Disponible a: https://search-proquest-com.sare.upf.edu/docview/1970962115/fulltextPDF/86AEBDC1132947B7PQ/2?accountid=14708
Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.
Recorda que els títols de les revistes s'han de posar en la seva forma abreujada.

Document web

Autoria. Títol [Internet]. Lloc de publicació: Editorial; any [consultat dia de mes de any]. Disponible a: URL

Exemple:

  • Universitat de Girona. Biblioteca. Estil Vancouver [Internet]. Girona: Universitat de Girona, Biblioteca;.2019 [consultat 7 de juny de 2022]. Disponible a: https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-vancouver
No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Per saber-ne més