Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Vancouver

  • Aquest model de citació se sol fer servir en l'àmbit de la Biomedicina.

Llibre

Cognom/s  N., Cognom/s N. Títol: subtítol. Edició. Lloc d'edició: Editorial; any.

Exemple:

  • Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias: guía terapéutica. 3ª ed. Amsterdam, Barcelona: Elsevier;  2011.

Capítol de llibre

Cognom/s N. (de l'autor del capítol) Títol: subtítol del capítol. A: Cognom/s N, editor. Títol del llibre. Edició. Lloc d'edició: Editorial; any. p. xx-yy

Exemple:

  • Vallejo MA. Mindfulness o atención plena: de la meditación y la relajación a la terapia. A: Labrador Encinas FJ, editor. Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Pirámide; 2008. p. 225-242.

Article de revista

Cognom N, Cognom N, Cognom N, Cognom N, Cognom N. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat i sense punts. Any; vol(núm): xx-yy.

Exemple:

  • Kosy JD, Matteliano L, Rasogi A, Pearce D, Whelan DB. Meniscal root tears occur frequently in multi-ligament knee injury and can be predicted by associated MRI injury patterns. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018; 26(12): 3731-3737.
Recorda que els títols de les revistes s'han de posar en la seva forma abreujada.

Article de revista electrònica

Cognom N. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat i sense punts [Internet]. Any [consultat dia de mes de any]; vol(núm):xx-yy. Disponible a: URL

Exemple:

  • Reardon S. Brain implants for mood disorders tested in people. Nature [Internet]. 2017 [consultat 7 de juny de 2022]; 551(7682):549–550. Disponible a: https://doi.org/10.1038/nature.2017.23031
Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.
Recorda que els títols de les revistes s'han de posar en la seva forma abreujada.

Document web

Autoria. Títol [Internet]. Lloc de publicació: Editorial; any [consultat dia de mes de any]. Disponible a: URL

Exemple:

  • Universitat de Girona. Biblioteca. Estil Vancouver [Internet]. Girona: Universitat de Girona, Biblioteca; 2019 [consultat 7 de juny de 2022]. Disponible a: https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-vancouver
No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Com citar eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG)

El text del document ha d'incloure:

Tipus de comunicació
Comunicador
Data en aquest format (Dia Mes Any)

Exemple:
En un xat en línia amb el model d'idioma ChatGPT AI d'OpenAI (7 de febrer de 2023)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

Per saber-ne més