Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Tipus de citacions

Citar els recursos seleccionats

En el moment de redactar els teus treballs, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc.  

Citar és referenciar aquestes fonts en el context del teu treball. Reprodueix fidelment els textos o imatges indicant l’autoria i la font d’on els has tret, sigui un llibre, un article, una web, etc. Si no, estaries fent un plagi.

Les citacions permeten identificar un fragment citat i d’on prové.

Citacions textuals

Si necessites reproduir literalment un fragment d’un llibre, d’un article de revista o, fins i tot, d’internet, l’has d’escriure entre cometes i hi has de fer constar l’autoria i les dades que indiqui el model de citació que estiguis seguint.

 No abusis de les citacions textuals. Han de ser un complement al teu treball.

Citacions indirectes

La citació indirecta o no textual és aquella en què fas servir les teves pròpies paraules per expressar les idees d’un altre autor. Aquest tipus de citació també cal referenciar-la segons l’estil de citació que hagis triat.

Assegura’t de fer una anàlisi crítica de la idea que vols reproduir o aportar el teu punt de vista al respecte. 
No et limitis a explicar el mateix canviant l’ordre de les paraules. 

Referències bibliogràfiques

La referència bibliogràfica és una representació breu d’un document citat que permet identificar el fragment de text que has reproduït o la interpretació que has fet de l’opinió d’un altre autor. En funció de l’estil de citació, les trobaràs:

  • Dins el text: sistema autor-data, entre parèntesi (ciències socials).
  • En nota: a peu de pàgina, al final d’un capítol o al final del text. Permet fer-hi comentaris (humanitats).
  • Sistema numèric: amb crides numèriques entre parèntesi que porten a la bibliografia al final del document (ciències experimentals).
     
Totes les obres que hagis citat, han d’estar referenciades completament a la bibliografia al final del teu treball, seguint el model que hagis triat.