Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: MLA

  • Aquest model de citació se sol fer servir en l'àmbit de les Humanitats.
  • L’estil de citació MLA desenvolupa els noms de pila, característica que contribueix a visibilitzar el gènere de les autores i dels autors.

Llibre

Cognom/s, Nom. Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial, any.

Exemples:

  • Hirsh, Sharon L. Symbolism and modern society. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  • Hirsh, Sharon L. Symbolism and modern society. Cambridge University Press, 2004.
     
 A la 8a. edició, MLA no considera obligatori fer constar la ciutat d’edició de l’obra.

Capítol de llibre

Cognom/s, Nom. "Títol del capítol entre cometes". Títol del llibre en cursiva. Nom Cognom/s de l'editor literari del llibre. Lloc de publicació: Editorial, any. pp. xx-yy

Exemple:

  • Ribas Bisbal, Montserrat. “Filologia i lingüística”. Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Teresa Cabruja Ubach et al. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2019. pp. 67-90.

Article de revista

Cognom/s, Nom i Cognom/s, Nom. "Títol de l'article entre cometes." Títol de la revista en cursiva, vol. nn, no. nn, any, pp. xx-yy.

Exemple:

  • Cengarle, Giulio, i Toni Mateos. "Effect of Microphone Number and Positioning on the Average of Frequency Responses in Cinema Calibration." Journal of the Audio Engineering Society, vol. 63, no. 10, 2015, pp. 777-784.

Article de revista electrònica

Cognom/s, Nom, i Nom Cognom/s. "Títol de l'article entre cometes". Títol de la revista en cursiva, vol. xx, no. xx, any, pp. xx-yy, URL de l'article.

Exemple:

Document web

Autoria. Títol de la pàgina web en cursiva. Any, URL. Accedit dd mes aaaa

Exemple:

  • Modern Language Association of America. MLA Style Center. 2021, style.mla.org/. Accedit 7 juny 2022.
MLA recomana ometre la part https:// de les URL. Pots abreujar així la URL a la citació.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Per saber-ne més