Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Models de citació

Quin és el teu estil de citació?

​Existeixen diferents models de citació. Consulta amb qui et tutoritza el treball quin és l’estil que has d’utilitzar i escull el model més adient per al teu àmbit d'estudi. I si has de publicar el treball, el que t'indiquin els editors.

Models de citació

 

En alguns àmbits temàtics s'acostuma a utilitzar un model determinat de citació: