Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Harvard

  • Aquest model de citació se sol fer servir en l'àmbit de les Relacions laborals.

Llibre

Cognom/s, N. (any). Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial.

Exemple

  • Valdés Alonso, A. (2013). Responsabilidad social de la empresa y relaciones laborales. València: Tirant lo Blanc.

Capítol de llibre

Cognom/s, N. (any)."Títol del capítol". Dins N. Cognom/s, N. Cognom/s i Cognom/s, N, (eds.) Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial. pp xx-yy.

Exemple

  • Rypka, J. (1990). “Les sept princesses de Nizâmî”. Dins R. En Grousset, L. Massignon i H. Massé, (eds.) L’àme de l’Iran. Paris: Albin Michel S.A. pp 115-139.

Article de revista

Cognom/s, N. (any). "Títol del l'article". Títol en cursiva de la revista, volum (número), pp. xx-yy  

Exemple:

  • Carroll, Susanne E. (2017). “Exposure and input in bilingual development”,  Bilingualism: Language and cognition, 20 (1), pp. 3-16.

Article de revista electrònica

Cognom/s, N. (any). "Títol de l'article", Títol de la revista en cursiva, volum (any), pp xx-yy [en línia] Disponible en: URL (Consultat: [dia-mes-any])

Exemple

 Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.

Document web

Autoria (any). Títol. Recuperat de: [URL] (Consultat: [dia-mes-any]).

Exemple:

 No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Com citar eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG)

Citació dins del text

(Comunicador, comunicació personal, Dia Mes Any)

Exemple:
(Model de llenguatge ChatGPT AI d'OpenAI, comunicació personal, 7 de febrer de 2023)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

Per saber-ne més