Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: Harvard

  • Aquest model de citació se sol fer servir en l'àmbit de les Relacions laborals.

Llibre

Cognom/s, N. (any). Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial.

Exemple

  • Valdés Alonso, A. (2013). Responsabilidad social de la empresa y relaciones laborales. València: Tirant lo Blanc.

Capítol de llibre

Cognom/s, N. (any)."Títol del capítol". Dins N. Cognom/s, N. Cognom/s i Cognom/s, N, (eds.) Títol en cursiva. Lloc d'edició: Editorial. pp xx-yy.

Exemple

  • Rypka, J. (1990). “Les sept princesses de Nizâmî”. Dins R. En Grousset, L. Massignon i H. Massé, (eds.) L’àme de l’Iran. Paris: Albin Michel S.A. pp 115-139.

Article de revista

Cognom/s, N. (any). "Títol del l'article". Títol en cursiva de la revista, volum (número), pp. xx-yy  

Exemple:

  • Carroll, Susanne E. (2017). “Exposure and input in bilingual development”,  Bilingualism: Language and cognition, 20 (1), pp. 3-16.

Article de revista electrònica

Cognom/s, N. (any). "Títol de l'article", Títol de la revista en cursiva, volum (any), pp xx-yy [en línia] Disponible en: URL (Consultat: [dia-mes-any])

Exemple

 Si la citació acaba amb un número DOI o una URL, no hi posis el punt al final.

Document web

Autoria (any). Títol. Recuperat de: [URL] (Consultat: [dia-mes-any]).

Exemple:

 No t’oblidis de posar la data en què vas consultar un document web.

Citacions dins el text

A l'hora de redactar el treball, hauràs de fer referència a les fonts d’informació que hagis utilitzat per tal de donar més autoritat a un argument, per fer-lo més clar, per comentar-lo, etc. I documentar sempre qualsevol idea que no sigui teva. Totes les obres que hagis citat, hauran d’estar referenciades completament al final del teu treball.

Per saber-ne més