Gestió de dades de recerca: Bones pràctiques

ca | es | en

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés, de forma lliure i universal, a aquestes dades, així com una correcta  preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte de les mateixes. També permet complir amb els requisits dels organismes finançadors.

Abans de començar

Formats, versions i noms de fitxers

Recursos per a gestionar i organitzar fitxers, carpetes i versions dels documents. Formats de fitxer i recursos per a organitzar les dades.


Infografia amb vuit consells per a una bona organització dels fitxers generats en la recerca:

Organitzar els fitxers del projecte

  1. Estableix convencions per anomenar fitxers i carpetes
  2. Tria un únic lloc per guardar tots els fitxers
  3. Defineix una estructura jeràrquica per crear carpetes i fitxers
  4. Controla la versió dels fitxers
  5. Elimina els fitxers obsolets periòdicament
  6. Fes còpies de seguretat
  7. Controla l'accés als fitxers i encripteu els que siguin necessaris
  8. Estableix el termini òptim de conservació dels fitxers

Metadades

Les metadades són dades sobre les dades. Les metadades ajuden a entendre les dades en detall i ajuden a altres investigadors a trobar, utilitzar i citar correctament les teves dades.

Dades de caràcter personal

Consulta la legislació espanyola i europea i el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en els projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
La informació UPF sobre protecció de dades de caràcter personals, com les mesures de seguretat, estan disponibles en la intranet de Protecció de dades de caràcter personal. ​

Drets d'autor i llicències

Publicar dades en obert

Per publicar les teves dades tens diferents opcions:

1. Comprova si disposes d'un repositori temàtic adequat. Consulteu re3data.org, FAIRsharing.org o Repository Finder.

2. Publica dades a la UPF.

3. Altres repositoris multidisciplinaris (Zenodo, Eudat, Figshare, Dryad, Dataverse, Mendeley Data ...):

Si no publiques al Repositori de la UPF, informa'ns-en per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.

Consulta les Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca elaborat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Crea un fitxer readme.txt per a cadascun dels conjunts de dades que vulguis publicar.

Fitxer readme.txt

El fitxer readme.txt proporciona la informació sobre les dades de recerca publicades amb la finalitat de garantir una correcta interpretació i reutilització.

Cal crear un fitxer readme.txt per a cada conjunt de dades i dipositar-lo juntament amb la resta de fitxers.

Consulteu i utilitzeu les plantilles (en català, castellà i anglès) elaborades pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a elaborar el vostre fitxer readme.txt.

Emmagatzematge i seguretat

Consulta el Pla de Gestió de Dades per a tenir més informació sobre el procediment de les còpies de seguretat a cada campus de la Universitat Pompeu Fabra.

Aspectes ètics

Per demanar revisió ètica del projecte consulta Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Altres enllaços d'interès: