Dades de recerca: Bones pràctiques

ca | es | en

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés, de forma lliure i universal, a aquestes dades, així com una correcta  preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte de les mateixes. També permet complir amb els requisits dels organismes finançadors.

Data management checklist

Formats, versions i noms de fitxers

Recursos per a gestionar i organitzar fitxers, carpetes i versions dels documents. Formats de fitxer i recursos per a organitzar les dades.


Infografia amb vuit consells per a una bona organització dels fitxers generats en la recerca:

Organitzar els fitxers del projecte

  1. Estableix convencions per anomenar fitxers i carpetes
  2. Tria un únic lloc per guardar tots els fitxers
  3. Defineix una estructura jeràrquica per crear carpetes i fitxers
  4. Controla la versió dels fitxers
  5. Elimina els fitxers obsolets periòdicament
  6. Fes còpies de seguretat
  7. Controla l'accés als fitxers i encripteu els que siguin necessaris
  8. Estableix el termini òptim de conservació dels fitxers

Metadades

Les metadades són dades sobre les dades. Les metadades ajuden a entendre les dades en detall i ajuden a altres investigadors a trobar, utilitzar i citar correctament les teves dades.

Dades de caràcter personal

 Les dades personals identifiquen o poden identificar persones concretes de manera directa o indirecta.

  • Exemples: un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica i cultural, etc.

 Si el teu projecte inclou dades personals, demana la revisió ètica consultant a la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF)

 La informació UPF sobre protecció de dades de caràcter personals, com les mesures de seguretat, estan disponibles al Campus Global > Protecció de dades de caràcter personal

 

Drets d'autor i llicències

Publicar dades en obert

Per publicar les dades del teu projecte de recerca en accés obert tens diferents opcions, repositoris temàtics, repositori institucional i altres repositoris multidisciplinars. Si no publiques al CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR)informa'ns-en (repositori@upf.edu) per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades. Consulta tota la informació al respecte.

Fitxer readme.txt

El fitxer readme.txt proporciona la informació sobre les dades de recerca publicades amb la finalitat de garantir una correcta interpretació i reutilització.

Cal crear un fitxer readme.txt per a cada conjunt de dades i dipositar-lo juntament amb la resta de fitxers.

Consulteu i utilitzeu les plantilles (en català, castellà i anglès) elaborades pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a elaborar el vostre fitxer readme.txt.

Emmagatzematge i seguretat

Consulta el Pla de Gestió de Dades per a tenir més informació sobre el procediment de les còpies de seguretat a cada campus de la Universitat Pompeu Fabra.

Aspectes ètics

Per demanar revisió ètica del projecte consulta Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Altres enllaços d'interès:

Citar les dades

Guies i pautes per a citar les dades


Exemples de citació:

Vancouver: Autor(s). Títol [tipologia]. Nom de la institució / Repositori on es diposita: Localització; Any de publicació [data d'accés]. Disponible a: Identificador (DOI, Handle)
Exemple: CompMusic. Beijing Opera Percussion Pattern Dataset [dataset]. Repositori Digital de la UPF: Barcelona; 2016 [citat el 23 abril de 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10230/25720

Datacite.org: Autor(s). (Any). Títol. Versió. Editor. Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Irino, T., Tada, R. (2009). Chemical and mineral compositions of sediments from ODP Site 127‐797. Geological Institute, University of Tokyo. http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855

Force11: Autor(s), Any, Títol del dataset, Repositori on es diposita, Versió, Identificador (DOI, Handle)
Exemple: Chan, AH, Anderson, K, 2015, X-Ray Diffraction data for: RT52A from E. Coli. PDB COde 5C25, SBGrid Data Bank, v1, http://dx.doi.org/10.15785/SBGRID/168

 

Per altres estils consulta: Citar les teves dades de recerca (CSUC)