Gestió de dades de recerca: Publicar dades a l'e-Repositori

ca | es | en

L'e-Repositori és el repositori institucional de la Universitat Pompeu Fabra que té per objectiu recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual feta a la universitat, incloent tant les publicacions com les dades de recerca.

Dipositar les dades a l'e-Repositori

  • Si preveus que es pugui fer una transferència de resultats, consulta amb la Unitat d'Innovació.
  • Si vols difondre les teves dades de recerca, ho pots fer a través de l'e-Repositori amb les condicions següents:
  1. Com a mínim un dels autors ha de pertànyer a la comunitat universitària de la UPF.
  2. Les dades no són de consulta restringida i no contenen cap informació de caràcter confidencial, ni protegida legalment, ja sigui per qüestions de privacitat, de propietat intel·lectual, industrial o altres.
  3. Les dades es dipositaran en accés obert. Es pot optar per embargar l'accés per un període màxim de 2 anys. 
  4. Cadascun dels fitxers ha de ser més petit de 2 GB.
  5. Les dades de recerca són finals o bé associades a una publicació. 
Per dipositar les dades, omple el formulari i fes-nos arribar els fitxers a repositori@upf.edu.