Gestió de dades de recerca: Publicar dades a la UPF

ca | es | en

Dipositar les dades

 • Si preveus que es pugui fer una transferència de resultats, consulta amb la Unitat d'Innovació.
 • Si vols difondre les teves dades de recerca, cal que compleixis amb les condicions següents:
 1. Com a mínim un dels autors ha de pertànyer a la comunitat universitària de la UPF.
 2. Les dades no tenen la consideració de dades de caràcter personal o no contenen cap informació de caràcter confidencial, o protegida legalment, ja sigui per qüestions de propietat intel·lectual, industrial, d'intimitat, honor, o altres.
 3. Les dades es dipositaran en accés obert. Es pot optar per embargar l'accés per un període màxim de 2 anys. 
 4. Les dades de recerca són finals o bé associades a una publicació. 
Per dipositar les dades, omple el següent formulari. 

Característiques del CORA. RDR

Les seves característiques principals són:

 • Gestionat amb Dataverse: programari de codi obert per compartir, preservar, citar, descobrir i analitzar dades d'investigació
 • Empra identificadors persistents (DOI) assignats via DataCite
 • Personalització: permet gestionar l’espai de cada grup de recerca.
 • Es pot connectar amb l'identificador ORCID de cada autor
 • Admet arxius fins a 10 GB per defecte, ampliable fàcilment a fitxers més grans
 • Ofereix unes prestacions mitjanes-altes de preservació
 • Empra metadades obertes basades en Data Documentation Initiative (DDI) i Dublin Core (DC). Són trobables per cercadors i disposa de nombrosos esquemes integrats d'ús generalitzat en els diferents àmbits temàtics, fomentant l'intercanvi d'informació en altres esquemes i permetent també l'ús de vocabularis controlats.