Gestió de dades de recerca: Suport en la planificació i difusió

ca | es | en

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés, de forma lliure i universal, a aquestes dades, així com una correcta  preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte de les mateixes. També permet complir amb els requisits dels organismes finançadors.

Dades de recerca al Programa H2020Els projectes del Programa Horizon 2020 que formin part del Pilot de Dades d'Investigació en Obert han de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades que ha de ser lliurat durant els sis primers mesos del projecte, i han de dipositar les dades en obert en un repositori. Més informació a:

Dades de caràcter personal

Consulta la legislació espanyola i europea i el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en els projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

La informació UPF sobre protecció de dades de caràcter personals, com les mesures de seguretat, estan disponibles al Campus Global > Protecció de dades de caràcter personal

Per demanar revisió ètica del projecte consulta la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Crear el Pla de Gestió de Dades

Inclou les guies que segueixen les especificacions per a crear el DMP de:

  • Programa Horizon 2020 (FAIR Data), personalitzat amb concrecions de la UPF (política de backup, etc)
  • Projectes finançat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
  • Doctorands

Plantilles per a fer el DMP:

Pla de gestió de dades per a doctorands

Més informació

Materials de formació:

Guies UPF: