Dades de recerca: Publicar dades en obert

ca | es | en

Publicar dades en obert

Per publicar les dades del teu projecte de recerca en accés obert tens diferents opcions. Per ordre de prioritat:

Si no publiques al CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR)informa'ns-en (repositori@upf.edu) per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.