Gestió de dades de recerca: Publicar dades en obert

ca | es | en

Publicar dades en obert

Per publicar les teves dades tens diferents opcions:

1. Comprova si disposes d'un repositori temàtic adequat. Consulteu re3data.org, FAIRsharing.org o Repository Finder.

2. Publica dades a la UPF.

3. Altres repositoris multidisciplinaris (Zenodo, Eudat, Figshare, Dryad, Dataverse, Mendeley Data ...):

Si no publiques al Repositori de la UPF, informa'ns-en per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.

Consulta les Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca elaborat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Crea un fitxer readme.txt per a cadascun dels conjunts de dades que vulguis publicar.