Gestió de dades de recerca: Pla de Gestió de Dades

ca | es | en

Per què fer un Pla de Gestió de Dades? El Pla de Gestió de Dades (Data Management Plan) és un document formal que detalla com es gestionaran les dades al llarg de la recerca i després que el projecte finalitzi. A més de ser un dels requisits dels projectes del Programa H2020, t'ajudarà a:

  • Estalviar temps
  • Assegurar la integritat i reproductibilitat de les dades
  • Difondre i preservar les dades
  • Evitar possibles pèrdues de dades
  • Validar els resultats obtinguts
  • Assegurar una disseminació més àmplia i incrementar l'impacte

Abans de començar

Pla de gestió de dades per a doctorands

Eines per a crear el Pla de Gestió de Dades

Inclou les guies que segueixen les especificacions per a crear el DMP de:

  • Programa Horizon 2020 (FAIR Data), personalitzat amb concrecions de la UPF (política de backup, etc)
  • Projectes finançat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
  • Doctorands

Plantilles per a fer el DMP:

Altres eines per crear el Pla de Gestió de Dades:

El Pla de Gestió de Dades als projectes de la Unió Europea

Consulta les Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 si el teu projecte forma part del Programa Horizon 2020.

Alguns exemples

Aquí pots consultar alguns exemples de Plans de Gestió de Dades de projectes H2020:

Altres exemples de Plans de Gestió de Dades.