Publicar en accés obert: Què és l'accés obert

ca | es | en

L'accés obert: què és i quins avantatges té publicar en accés obert

L'accés obert promou la difusió de la literatura científica a Internet, per tal que la recerca finançada amb diners públics sigui de domini públic. 

  • Augmenta la difusió dels resultats de la recerca  més visibilitat
  • Afavoreix l'impacte de les publicacions  increment del nombre de citacions
  • Incrementa la visibilitat de les institucions a què estan afiliats els autors  millor posicionament institucional
  • Garanteix la recopilació i la preservació dels resultats de la recerca  accés perpetu

 

 

politica-oa

Per saber-ne més