Signatura científica: Filiació institucional

Nom de la Universitat (Filiació)

En la filiació institucional el nom oficial de la Universitat és

Universitat Pompeu Fabra

en català i sense traduir-ho a altres llengües, tal com estableixen els Criteris Lingüístics de la UPF.

S’ofereixen quatre opcions vàlides per citar la filiació institucional:

 • "Universitat Pompeu Fabra"
 • "Universitat Pompeu Fabra (UPF)"
 • "Univ. Pompeu Fabra"
 • "Univ. Pompeu Fabra (UPF)"

El personal investigador de la Universitat ha de fer constar la seva vinculació a la Universitat fent servir aquesta formulació tant en la seva producció científica com en els seus identificadors personals (ORCID, Scopus, Publons (Web of Science) i Google Scholar Profile).

En cas que també es vulgui indicar l’adreça, ciutat i país, es recomanen les formes següents:

 • Campus de la Ciutadella: Ramon Trias Fargas, 25-27, E-08005 Barcelona
 • Campus del Poblenou: Roc Boronat, 138, E-08018 Barcelona
 • Campus del Mar: Doctor Aiguader, 88, E-08003 Barcelona

Si es vol indicar també el país, es recomana posar-lo sempre en anglès.

Estructura de la filiació

Es poden ampliar les dades de la filiació precedint el nom de la Universitat amb el nom del Departament, centre de recerca o unitat de recerca a la qual pertanyi. A diferència del nom de la Universitat, aquests nivells de filiació sí que es poden traduir a d'altres llengües, si cal.

Recomanem seguir el següent nivell d’estructura, de més petit a més gran:

 • Laboratori de recerca
 • Grup de recerca
 • Centre Específic de Recerca
 • Departament

Exemples:

 • Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Grup de Recerca de Tecnologies Interactives (GTI), Universitat Pompeu Fabra
 • Cognition and Brain Research Unit, Univ. Pompeu Fabra (UPF)
 • CER Institute for Applied Linguistics (IULA), Univ. Pompeu Fabra
 • Neurophar, Genetics and Neurosciences, Department of Medicine and Life Sciences, Universitat Pompeu Fabra

Filiació múltiple

En el cas que el personal investigador hagi de fer constar en la filiació la pertinença a més d'un departament o grup o unitat de recerca de la Universitat, o d'una altra institució es recomana fer-ho informant per separat de cadascuna de les figures de recerca a les quals pertany.

La afiliació primària ha de ser la de la institució on s’ha portat a terme la major part del treball de recerca. Només s’han d’incloure altres afiliacions en la signatura si hi ha un acord formal amb una altra institució.

Exemples:

Més d'un departament o grup de recerca de la UPF

Nom i Cognoms [1] [2] [3]

[1] Department of Information and Communication Technologies, Univ. Pompeu Fabra (UPF)

[2] Wireless Communications Research Group (WiCom), Univ. Pompeu Fabra (UPF)

[3] Department of Electrical Engineering, Stanford University

 

UPF i centre de recerca

Forma correcta:

[1] Departament of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra

[2] Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals

 

UPF i centre docent adscrit

Forma correcta:

[1] Escola Superior de Ciències de la Salut, Tecnocampus

[2] Universitat Pompeu Fabra

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra, Escola Superior de Ciències de la Salut, Tecnocampus

 

UPF i ICREA

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

També és correcte fer servir la forma abreujada ICREA.

Forma incorrecta:

ICREA/Universitat Pompeu Fabra

 

Investigadors predoctorals en Doctorats Industrials

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] [Nom empresa], [Ciutat], [País]

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra/ [Nom empresa]

 

Investigadors visitants a la UPF

Forma correcta:

[1] [Nom universitat d'origen]

[2] Universitat Pompeu Fabra

Forma incorrecta:

[Nom universitat d'origen], Universitat Pompeu Fabra

 

Estades de recerca de membres de la UPF 

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] [Nom universitat de destí]

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra, [Nom universitat de destí]

 

Centres mixtos, depenents de diverses institucions 

Forma correcta:

[1] [nom del centre]

[2] Universitat Pompeu Fabra

Forma incorrecta:

[Nom del centre], Universitat Pompeu Fabra