Com elaborar un treball acadèmic: Redacta el treball

Recursos de la Biblioteca/CRAI

Quan tinguis tota la informació recollida i els recursos avaluats, és l’hora de començar a redactar el treball.

És molt important que organitzis bé la informació abans de començar. Has de redactar amb correcció, amb un llenguatge clar i directe, facilitant la comprensió al lector.

Al Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, hi trobaràs la unificació dels principals aspectes formals de la presentació d'un text, mitjançant el tractament de qüestions de tipus convencional com ara l'ús de majúscules i minúscules, de cursiva o d'abreviacions, entre d'altres.


Si tens dubtes sobre com escriure, o com fer un índex o un sumari, busca manuals a l'UPFinder que et puguin ajudar:

Altres recursos

També pots consultar:

Formats de presentació

És possible que hagis de presentar el resultat de la teva recerca en un format que no és el d'un treball acadèmic. Hi ha diverses tipologies de formats amb pautes i formalismes propis. Ho hauràs de tenir present a l'hora de redactar els teus resultats:

Cal citar els recursos consultats

Recorda que has de citar les fonts que has utilitzat per recolzar els arguments del teu treball. Reprodueix fidelment els textos o imatges indicant l'autor/a i la font d'on els has tret, ja sigui un llibre, un fulletó, una pàgina web, etc., si no, estaries incorrent en un plagi