Com elaborar un treball acadèmic: Redacta el treball

 1. Recursos per a la redacció
 2. Formats de presentació
  • Treball de fi de grau
  • Article científic
  • Pòster
  • Presenta oralment un treball acadèmic
 3. Cita els recursos consultats

1. Recursos per a la redacció

Quan tinguis tota la informació recollida i els recursos avaluats, és l’hora de començar a redactar el treball.

 • Organitza't molt bé la informació abans de començar.
 • Redactar amb correcció, amb un llenguatge clar i directe, per tal de facilitar la comprensió.
 • Al Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra hi trobaràs la unificació dels principals aspectes formals de la presentació d'un text, com ara l'ús de majúscules i minúscules, de cursiva o d'abreviacions, entre d'altres.
 • Si tens dubtes sobre com escriure, o com fer un índex o un sumari, a l'UPFinder tens manuals que et poden ajudar:

 Consulta també:

Usos eines IAG per la redacció de textos

Les eines d'IAG permeten:

 • crear textos a partir de les notes que has anat prenent i elaborant,
 • corregir i millorar l'estil, revisar la gramàtica i la sintaxi

No t'oblidis de fer servir Correctors, Diccionaris i Recursos per redactar i comunicar amb estil.

2. Formats de presentació

És possible que hagis de presentar el resultat de la teva recerca en un format que no és el d'un treball acadèmic. Hi ha diverses tipologies de formats amb pautes i formalismes propis. Ho hauràs de tenir present a l'hora de redactar els teus resultats:

3. Cita els recursos consultats

 Cita les fonts!
Recorda que has de citar les fonts que has utilitzat per sostenir els arguments del teu treball. Reprodueix fidelment els textos o imatges indicant l'autoria i la font d'on els has tret, ja sigui un llibre, un fulletó, una pàgina web, etc., sinó, estaries incorrent en un plagi.

Recomanem: