Com elaborar un treball acadèmic: Descripció

Què hi trobaràs

Aquesta guia t'ajudarà a trobar informació, de manera ràpida i senzilla, per a l'elaboració del teu treball acadèmic en totes les seves etapes: formular i contextualitzar el tema, trobar i avaluar recursos o redactar el treball.

I sense oblidar aspectes tan importants com el plagi i la citació de les fonts que hagis consultat per fer el treball.

 Has pensat en incorporar la perspectiva de gènere en el teu treball?
A la guia Perspectiva de gènere t'ajudem a fer-ho.