Com elaborar un treball acadèmic: Pòster

Pòster

El pòster és una forma estàtica i gràfica de presentar un projecte o els resultats d’un treball de recerca a un congrés, taula rodona, etc. Aquest format s’ha estès molt, donada la facilitat de lectura i l’atractiu de la presentació, així com el seu baix cost. El pòster ha de transmetre de forma ràpida i clara les principals idees d’un treball, tot seguint unes característiques comunes de contingut.

Parts:

  • Títol del projecte, treball, etc. En aquest espai s'inclou el nom dels autors, filiació i dades de contacte.
  • Resum indicant el que s’ha proposat fer, com s’ha fet, les principals conclusions i els principals resultats.
  • Introducció que  hauria d'incloure declaracions clares sobre el problema que estàs intentant solucionar, les característiques que estàs intentant descobrir o les proves que estàs intentant establir. En aquest punt s’inclouen els objectius.
  • Metodologia teòrica que explica la base tècnica que s’ha utilitzat o el procediment que s’ha adoptat en l’estudi. Aquest espai s’inclou una explicació de la hipòtesi emprada.
  • Resultats obtinguts en l’estudi amb exemples gràfics i il·lustracions, esquemes, taules, etc. necessaris.
  • Conclusions, llistat de les principals conclusions de la investigació.
  • Futures investigacions que contingui les recomanacions i reflexions sobre el treball realitzat i com pot avançar amb altres estudis futurs.

Podem veure que hi ha elements imprescindibles d’informació, però amb un espai limitat. Per tant, és molt important pensar acuradament en la planificació de la presentació.

Recursos per al disseny:

Per a una informació completa, sobretot en aspectes de disseny (tipus de lletra, gràfics), distribució i planificació de l’espai pots consultar els recursos següents:

Altres recursos: