VMware: sistema de virtualització: Informació de les màquines

Més manuals

ca | es | en

Informació de les màquines

Quan seleccionem una màquina virtual del panell que se’ns mostra a l’esquerra apareix en el panell central de VMware informació de la màquina seleccionada. Per exemple, si ens dirigim al Contenidor corresponent, i seleccionem research.s.upf.edu, ens apareix el panell amb la informació de la màquina especificada.

 

En aquest panell la informació més rellevant que ens apareix és:

  • Sistema operatiu (Guest OS): Mostra quin és el sistema operatiu de la màquina (Windows/Unix).
  • VMware Tools: Mostra la versió de VMware Tools que corre a la màquina.
  • DNS Name: Mostra el nom DNS d'aquesta màquina.
  • IP Addresses (una màquina pot tenir més d’una IP): Mostra totes les adreces IP que té associades aquesta màquina.
  • VLANs a la qual està connectada la màquina (Network adapter). Mostra a quines xarxes està conectada la màquina i per quines interfícies (Network adapter). En aquest cas són les recerca-s-884.

També ens mostra altres dades de la màquina, com per exemple les CPUs que reté, la memòria RAM i l’espai del disc