VMware: sistema de virtualització: Inici

Guia de l’usuari per accedir al servei de virtualització a través de la plataforma vSphere.

Més manuals

ca | es | en

Descripció del servei

El servei de virtualització VMWare, permet crear i gestionar les nostres màquines virtuals, així com l’accés a les mateixes. Per gaudir d’aquest servei cal utilitzar VMWare vSphere Client, la plataforma de visualització web corresponent. 

Què ens aporta?

  • Agilitat a l’hora de crear màquines virtuals: Aquesta versatilitat permet canviar de forma ràpida les xarxes a les que pertany, la mida de memòria virtual o cpu, o l’espai a disc.
  • Flexibilitat a l’hora de desplegar màquines basades en una imatge comuna: Podem fer còpies de servidors amb un simple clic. També permet multitud de sistemes operatius.
  • Seguretat: Afegim una capa de seguretat creant accessos privilegiats (root o administrador) al nostre servidor de forma independent.
  • Fotografies instantànies: Es poden fer ‘snapshots’ de la màquina virtual, creant un punt de restauració on tornarem si no volem consolidar els darrers canvis produïts.
  • Portabilitat: La configuració de la màquina virtual està en pocs fitxers. Clonar o transportar la màquina virtual és molt fàcil, només cal copiar o clonar els fitxers que encapsulen la màquina.