VMware: sistema de virtualització: Hosts and clusters

Més manuals

ca | es | en

Hosts and clusters

Per accedir a “Hosts and Clusters” cliquem aquesta opció al panell de l'esquerra de la vista principal. Se'ns obrirà una llista com la de la captura següent:

Hi observem diferents grups de màquines. Els contenidors on es troba tota la informació són vcsa.ccp.upf.edu i CPD-Poblenou. La informació que interessa als usuaris es troba a l’interior d’aquests. Els grups que cal que tinguem en compte són:

  • vmccp108-109: màquines per assumptes interns.
  • vmccp200-207: on trobem totes les màquines. 

Dins d’aquests grups hi ha tres icones diferents: 

 ​ Màquines físiques.

Contenidors de recursos. A cadascún d'ells pot haver-hi més contenidors o màquines virtuals.

Màquines virtuals. Si aquesta icona va acompanyada d’un triangle verd vol dir que la màquina virtual en qüestió està funcionant. És una bona pràctica mantenir les màquines virtuals dins dels contenidors per a un ordre més acurat.